Archive for April, 2017

SB ,,VAIRAS‘‘ PAJAMŲ – IŠLAIDŲ 2016 METŲ ATASKAITA

April 24th, 2017

Lėšų likutis 2016-01-01 sudarė 5045.01 eurų

Pajamos už 2016m. Sudaro 9847.99 eurų
1. Nario mokestis – už 2016m – 7808,38 eurų
2. Nario mokesčio skolos dengimas – 1066,00 eurų
3. Tikslinis mokestis kelių remontui – 845,00 eurų
4. Stojamasis mokestis – 100.00 eurų
5. 2 proc. GPM – 28.61 eurų

Ūkinės veiklos sąnaudos už 2015metus sudarė 10533,18 – eurų t. tarpe
1.Darbo užmokestis pirmininkui ir buhalteriui – 3902.49 eurų
2.Privalomas soc. draudimas – 1208,97 eurų
3.Centrinio vandentiekio aptarnavimo verslo – 1500.00 eurų
4.Nario mokestis Vilniaus susivienijimui ,,SODAI“ – 284. 00eurų
5.Už sunaudotas medžiagas centrinio vandentiekio remontui – 247.93 eurų
(baliono nuoma,kuras,deguonis, acetilenas,vamzdžiai,)
6.Bokštų priežiūra,aptarnavimas,remontas – 380.00 eurų
7.Už sunaudota elektros energija – 1171.00 eurų
8.Interneto paslaugos – 200.50 eurų
9.Už kurą – 94.52 eurų
10.Kanceliarinės prekes (antspaudas,spausdinimo kasetė) – 71.32 eurų
11. Ūkinės išlaidos – 135.28 eurų
12. Už autobuso paleidimą, pėsčiųjų tako įrengimą – 700.00 eurų
13. Asfaltavimo darbams (kelių remontui) – 637.17 eurų

Lėšų likutis 2017-01-01 sudaro 4540,15 eurų