Archive for April, 2018

SODININKŲ BENDRIJA ,,VAIRAS‘‘ PAJAMŲ – IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 2017 metais

April 25th, 2018

PAJAMOS
Planuota /Įvykdyta
1. Nario mokestis už 2017m. 12000 /8700.77
2.Nario mokesčio įsiskolinimas 1500 /1778.00
3.Tiksliniai mokesčiai (kelių asfaltavimo darbams) 1995 /850.00
4. 2 % GPM 476.56
Viso: 15495 /11805.33

IŠLAIDOS
Planuota /Įvykdyta
1.Atlyginimas samdomiems darbuotojams 4200 /4560.00
2.Socialinis draudimas 1300 /1421,76
3.Nario mokestis susivienijimui SODAI 300 /340.80
4.Apmokėjimas pagal verslo liudijimą 1500 /1500
5.Bokštų priežiūra,aptarnavimas 400 /380
6.Už sunaudota elektros energija 1500 /2002.45
7.Vandentiekio remontas(santech. medžiagos, acetilenas, deguonis) 200 /133.91
8.Kanc.prekės, blankai, popierius ir kt. 100 /16.79

9.Ryšio paslaugos(internetas) 200 /117.89
10.Kuras 100 /24.73

11. Bendrijos ūkines išlaidos(banko %,verslo liudijimas ir kt) 1000 /123.01
12. Asfaltavimo darbams 2840 /1325.19
13. Kitos nenumatytos išlaidos 2000 /180.00

Viso: 15495 /12126.53

Valdybos veiklos ataskaita (2017 m.)

April 24th, 2018

 

 1. Kelio lyginimo talkos organizavimas ir vykdymas. 2 kartai.
 2. Darom akcijos organizavimas ir bendrijos atstovavimas.
 3. Vandens bokšto automatikos remontas
 4. Vandens bokšto kabelio keitimas
 5. Vandens paleidimo darbai ir vamzdyno remontas po žiemos
 6. Raštas Savivaldybei dėl įvažiavimo remonto ir susitikimas su transporto departamento vadovais.
 7. Raštas AB Vilniaus vandenys (2 kartai) ir dalyvavimas susitikime su įmonės gen. Direktoriumi.
 8. Raštas Savivaldybei dėl tranzitinio pravažiavimo per bendriją pridavimo Savivaldybei.
 9. Dalyvavimas Dvarčionių bendrijos ir aplinkinių SB koordinacinėje veikloje, jų susirinkimuose.
 10. Asfalto klojimo rangovų paieška. Kainų ir sąlygų analizė.
 11. Dokumentų paruošimas ir dalies skolininkų atidavimas skolų išieškojimo įmonei.
 12. Geodezinių matavimų derinimas ir pažymų statyboms ir notarų kontoroms išdavimas SB nariams.

SKELBIMAS

April 13th, 2018

2018m. balandžio 28d. 12 val. šaukiamas bendrijos naių susirinkimas Renkames prie centrinės skelbimų lentos
REGISTRACIJA – 11.30 val
DARBOTVARKĖ
1. Valdybos darbo ataskaitos tvirtinimas
2. Revizijos komisijos ataskaita
3. Pajamų-išlaidų sąmatos 2018m. tvirtinimas
4. Kiti klausimai

Bendrijos valdyba

Skirkite 2 procentus pajamų mokesčio savo bendrijai “Vairas”

April 13th, 2018

valdybos vardu noriu priminti apie galimybę ir paprašyti savo 2 proc. paramos skirti savajai sodininkų bendrijai “Vairas”. Tam šalia daugeliui privalomos pajamų deklaracijos nepatingėkime užpildyti ir FR0512. Jums tai nieko nekainuos, o 2 proc. Jūsų per praeitus 2017 m. sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių be valstybės paskirstymo mechanizmo pateks tiesiai į mūsų bendrijos biudžetą, kurio didžioji dalis bus skiriama kelių tvarkymui.

Pirmininkas Dainius Palukaitis

SB ,,VAIRAS” BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2017-05-27 Nr.2

April 13th, 2018

SODININKŲ BENDRIJA ,,VAIRAS”

BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2017-05-27 Nr.2

Vilnius

Susirinkimo pirmininkas- Dainius Palukaitis

Susirinkimo sekretorius- Danutė Jasiulionienė

Bendrijoje yra 297 nariai.

Dalyvauja 40 narių arba 13,5 proc. (registracijos sąrašas pridedamas). Kadangi tai p a k a r t o t i n i s susirinkimas, todėl n e t a i k o m a s kvorumo reikalavimas.

Darbotvarkė;

1.Valdybos ataskaita už 2016 metus.

2. Revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus.

3. Bendrijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas 2017 metams.

4. Kiti klausimai.

5. Diskusijos

Susirinkimo pirmininkas Dainius Palukaitis supažindina su darbotvarke. Darbotvarkė tvirtinama.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

1. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita už 2016 metus. Pranešėjas sodininkų bendrijos valdybos

pirmininkas Dainius Palukaitis.

NUTARTA; Už ataskaitinį sodininkų bendrijos valdybos ir pirmininko darbą įvertinti gerai ir ataskaitą

tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

2.SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus. Ataskaitą perskaitė ELENORA Masiutina

Siūloma revizijos ataskaitą tvirtinti(ataskaita pridedama).

NUTARTA; Patvirtinti revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus.

Balsavimo rezultatai; Vienbalsiai.

3. SVARSTYTA: S.B.,,Vairas” pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas Bendrijos nariai supažindinti su pajamų – išlaidų sąmatos projektu. Eleonora Masiūtina siūlo patvirtinti metinį nario mokestį 45 Eurus kai sklypo dydis 6 arai, už kiekvieną papildomą arą 9 Eurų, atsijungus nuo bendro naudojimo vandens po 30 Eurų. Nario mokestį sumokėti iki liepos 31 dienos.

NUTARTA:3.1. Patvirtinti pajamų-išlaidų sąmatą 2017 metams.

Balsavimo rezultatai: vienbalsiai.

3.2. Patvirtinti metinį nario mokestį 45 Eurus kai sklypo dydis 6 arai, už kiekvieną papildomą arą 7.5 Eurų, atsijungus nuo bendro naudojimo vandens po 30 Eurų. Nario mokestį sumokėti iki liepos 31 dienos.

Balsavimo rezultatai: vienbalsiai.

4. SVARSTYTA: Kiti klausimai ( dėl skolininkų, vandentiekio gręžinio remontas, dėl pagrindinio asfaltavimo varianto pasirinkimo). Pranešėjas Dainius Palukaitis informavo narius, kad reikia skolininkus paduoti į skolų išieškojimo biurą.

NUTARTA; 4.1. Skolininkus paduoti į skolų išieškojimo biurą,

Balsavimo rezultatai; vienbalsiai.

NUTARTA; 4.2. Skolininkus taikyti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną,

Balsavimo rezultatai; už – 39, prieš – 0, susilaikė – 1.

NUTARTA; 4.3. Ieškoti naujo gręžinio rangovų ir sudaryti darbų sąmatas bei sušaukti naujo susirinkimo konkrečiai darbų sąmatai patvirtinti.

Balsavimo rezultatai: už – 25, prieš – 8, susilaikė – 7.

NUTARTA: 4.4. Ieškoti pagrindinio pravažiavimo asfaltavimo rangovų ir sudaryti darbų sąmatas bei sušaukti naujo susirinkimo konkrečiai darbų sąmatai patvirtinti.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

NUTARTA: 4.5. Bendro pravažiavimo kelkraščių pjovimui ir genėjimui samdyti rangovus.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

NEPRIEŠTARAUTA: 4.6. Ilonai Jurelevičienei tarp jai priklausančio sklypo Pupojų sodų 2-oji g. Nr. 28 ir Pupojų sodų 2-osios gatvės išsipirkti valstybinę žemę.

NEPRIEŠTARAUTA: 4.7. Vardas pavardė išsipirkti sklypą nr. esantį valstybinėje žemėje.

Susirinkimo pirmininkas Dainius Palukaitis

Susirinkimo sekretorius Danutė Jasiulionienė