SB Vairas – Ataskaitinio susirinkimo dienotvarkė – atnaujinta

May 6th, 2018

Siūlome susipažinti su susirinkimo, vyksiančio šį šeštadienį, dienotvarke. Ji lieka tokia pati kaip ir per pirmą susirinkimą.

DARBOTVARKĖ
1. Valdybos darbo ataskaitos tvirtinimas
2. Revizijos komisijos ataskaita
3. Pajamų-išlaidų sąmatos 2018m. tvirtinimas (vandens naudotojų diferenciavimas, kelio fondo kaupimas)
4. Kiti klausimai (valdybos atnaujinimo klausimai, šiūkšlių centralizuoto/decentralizuoto vežimo klausimai)

Valdyba

This entry was posted on Sunday, May 6th, 2018 at 20:42 and is filed under Skelbimai, Susirinkimai. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

2 Responses to “SB Vairas – Ataskaitinio susirinkimo dienotvarkė – atnaujinta”

  1. need to carry out a rising damp treatment in your home staunton Says:

    hop over to these guys

    „Vairas“

  2. funny post Says:

    click for more

    „Vairas“