SODININKŲ BENDRIJA ,,VAIRAS‘‘ PAJAMŲ – IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 2017 metais

April 25th, 2018

PAJAMOS
Planuota /Įvykdyta
1. Nario mokestis už 2017m. 12000 /8700.77
2.Nario mokesčio įsiskolinimas 1500 /1778.00
3.Tiksliniai mokesčiai (kelių asfaltavimo darbams) 1995 /850.00
4. 2 % GPM 476.56
Viso: 15495 /11805.33

IŠLAIDOS
Planuota /Įvykdyta
1.Atlyginimas samdomiems darbuotojams 4200 /4560.00
2.Socialinis draudimas 1300 /1421,76
3.Nario mokestis susivienijimui SODAI 300 /340.80
4.Apmokėjimas pagal verslo liudijimą 1500 /1500
5.Bokštų priežiūra,aptarnavimas 400 /380
6.Už sunaudota elektros energija 1500 /2002.45
7.Vandentiekio remontas(santech. medžiagos, acetilenas, deguonis) 200 /133.91
8.Kanc.prekės, blankai, popierius ir kt. 100 /16.79

9.Ryšio paslaugos(internetas) 200 /117.89
10.Kuras 100 /24.73

11. Bendrijos ūkines išlaidos(banko %,verslo liudijimas ir kt) 1000 /123.01
12. Asfaltavimo darbams 2840 /1325.19
13. Kitos nenumatytos išlaidos 2000 /180.00

Viso: 15495 /12126.53

This entry was posted on Wednesday, April 25th, 2018 at 20:46 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.