Kvietimas į visuotinį ataskaitinį SB „Vairas“ susirinkimą

balandžio 13th, 2019

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ REG. ADRESAS DIDLAUKIO G. 27-1, VILNIUS, JURIDINIO ASMENS KODAS 191499973, PRANEŠIMAS DĖL BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

DĖL VISUOTINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO
Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.
Susirinkimo data: 2019 m. Balandžio 27 d. 12 val.
Susirinkimo vieta: centrinė Pupojų sodų g. prie buhalterės būdelės.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2018 m.
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
3. Naujos Bendrijos įstatų redakcijos tvirtinimas.
4. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
5. Bendrijos revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai
6. Pajamų – išlaidų sąmatos 2019 m. tvirtinimas (Pastaba:būtina kasmet pasitvirtinti sąmatą, nes negalėsite atlikti jokių darbų, būtina nustatyti nario mokestį, būtina nustatyti algą samdomiems darbuotojams)
7. Kiti klausimai.
Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. Gegužės 11 d. 12 val.. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais (ataskaitomis, įstatų projektu, 2019 pajamų – išlaidų sąmata) galima susipažinti http://sbvairas.lt/.

Pagarbiai,
Bendrijos valdyba:

Dainius Palukaitis
Danutė Jasiulionienė
Voitech Vitkovskij
Vytautas Šauklys
Alis-Jonas Plepys
Sigitas Šiupis
Bronislav Macesovič

This entry was posted on Šeštadienis, balandžio 13th, 2019 at 15:12 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.