Kontaktai

Sodininkų bendrija „VAIRAS“

Registracijos adresas: Pupojų sodų g. 32, Vilnius
Sąskaita: LT627300010089708032 AB SWEDBANK
Bendrijos kodas: 191499973

Priedas Nr. 6_VAIRAS ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ TVARKOS APRAŠAS

Bendrijos valdybos nuo 2022 05 mėn. nariai:

1.     Romuald Vaškevič, tel. 867049707, el. paštas: sbvairas@gmail.com

2.      Gediminas Bikeras, tel. 867351093

3.      Karolis Vaštakas, tel. 864564759

4.      Jelena Žegarienė, tel. 864707462

5.      Robertas Voronovas, tel. 860686282

Bendrijos santechnikas:

Romuald Vaškevič, tel. 867049707

PRAŠYMŲ FORMOS

PRAŠYMAS ĮSTOTI Į BENDRIJĄ

nuoroda į dokumentą >>

 

PRAŠYMO PVZ. DĖL VANDENS ATJUNGIMO AR PRIJUNGIMO

nuoroda į dokumentą >>

(vasaros vandens naudotojus atjungiame nemokamai, prijungimas 500 Eur  -2022 susirinkimų sprendimai)

—————–

Statybos mokestis skypui vienkartinis fiksuotas  250 Eur – 2015 metų protokolas)

BALSAVIMO TEISĖS PERLEIDIMO SUTARTIS

balsavimo_teises_perleidimo_sutartis SB VAIRAS

Paaiškinimai

Sodininkų įstatymas sako, kad bendrijos narių susirinkime bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį. Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais, nurodant įgaliojimo terminą, teises ir pareigas. Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą. Kadangi susirinkime balsuoja nariai, o ne sklypai, tai nesvarbu kiek sklypų turi bendrijos narys, jis susirinkime vis tiek turės tik vieną balsą.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 str. 2 d. įtvirtintas draudimas prievarta versti žmogų jungtis į bet kokias organizacijas („Niekas negali būti verčiamas priklausyti kokiai nors bendrijai, politinei partijai ar asociacijai“). Taigi, niekas negali versti priklausyti ir sodininkų bendrijai. Jei nupirkęs sklypą nenorite stoti į bendriją,turite suprasti, kad net ir nebūdamas bendrijos nariu, turėsite mokestinių prievolių bendrijai, privalėsite laikytis bendrijos vidaus tvarkos taisyklių, susirinkimų sprendimų. Jei norite tapti bendrijos nariu, turite parašyti prašymą bendrijos valdymo organui, taip išreikšdamas savo norą.

——————

Pagal LR Sodininkų bendrijų įstatymą tiksliniai įnašai yra sodininkų bendrijos narių susirinkimo patvirtinti įnašai, skirti bendrojo naudojimo objektams sukurti ar pagerinti ir kitiems numatytiems projektams įgyvendinti. Nesurinkus šių įnašų iš visų bendrijos narių ir ne narių, sodininkų bendrijai būtų sunku įgyvendinti numatytus darbus, todėl tikslinės (ar kaupiamosios) įmokos gali būti renkamos ir iš anksto. Tą pripažino ir teismai.
Kasacinis  teismas pripažino, kad lėšos galėtų būti renkamos ir būsimiems darbams, kaip kaupiamosios lėšos, tačiau tokia rinkliava taip ir turėtų būti įvardijama, ji turėtų būti renkama iš visų bendraturčių, o vėliau už panaudotos lėšas atsiskaitoma. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-554-378/2016).

 

Comments are closed.