Naujienos

Kasmetinio ataskaitininio susirinkimo protokolai 2024

2024-05-23

Paskelbiami dokumentai:

2024 05 12 pakartotinio susirinkimo protokolas ir priedas Nr 5

2024.05.12 ataskaitinio susirinkimo protokolas

Priedas Nr 5 2024 biudzetas

Nario mokestis  viso 9 Eur už 1 valdomą arą

Tikslinis mokestis už gatvių asfaltavimo projektą 9 Eur už 1 valdomą arą

2024 m. mokesčio apmokėjimo terminas iki 2024.08.31

2024 04 28 neįvykusio susirinkimo protokolas

2024.04.28 ataskaitinio susirinkimo protokolas

Kitus dokumentus rasite prisijungę savo prisijungimais:

https://www.dnsb.eu/vartotojams/dokumentai

DĖL VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2024-04-14

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui.

Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.

Susirinkimo data: 2024 m. balandžio mėn. 28 d. 12 val. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas gegužės mėn. 12 d. 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas).

 Susirinkimo vieta: valstybinis žemės sklypas tarp Pupojų sodų 4-oji g. 43 ir Pupojų sodų 4-oji g. 44  (kur stovi du bendrijos vandens bokštai).

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
3.  Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2023 m.;
4. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2023 m.;
5. Gatvių kadastriniai  matavimai  UAB Geodezijos centras pasiūlymas 7000 Eur (Dnsb savitarna – Dokumentai) bei bendrijos  gatvių perdavimas/perleidimas Vilniaus Miesto savivaldybei. Sodininkų bendrijų įstatymo pataisos (projektas Nr. XIVP-2410(2).
Finansuojama iš sukauptų lėšų. 2021 m ataskaitinio susirinkimo sprendimas dėl 2010 m susirinkime patvirtintų planuotų geodezinių matavimų rinkliavos 100 Lt. (apytiksliai 29 Eur) Matavimai neatlikti, pinigai buvę skolose surinkti. Siūlome juos panaudoti.

6. Siūlome atsisakyti šių paslaugų iš UAB Skaidri apskaitos sistema: Teisininko skolų administravimo paslauga; Palūkanų už praleistą atsiskaityti terminą apskaita (nes liko labai maža suma skolose apie 1800 Eur);
7. Revizijos komisija veikia pagal bendrijos narių visuotinio susirinkimo patvirtintą revizijos komisijos darbo reglamentą (Sodininkų bendrijos įstatymo 15 str. 1 d. 4 p.) Revizijos Komisijos darbo reglamento pateikiamas balsavimui (Dnsb savitarna – Dokumentai).
8. Pagal pateiktus prašymus leisti Pupojų sodų 2-oji  g. 36 ir  Pupojų sodų 2-oji g. 56  valdytojams išpirkti prie jų esančią valstybinę žemę.
9. 2022m tikslinės rinklivos asfaltavimas skustu asfaltu Pupojų sodų 1-oji ir Pupojų sodų 7 -oji gatvės likučio panaudojimas. Darbai atlikti.
Tikslinis įnašas: Skustui asfaltui – likutis 1309,08 Eur siūloma panaudoti Pupojų sodų g. remontui.
10. Vienkartinio mokesčio vykdantiems statybą  surinkto per 2023 m. pagal 2015 m. protokolą panaudojimas.
Per 2023 sukaupta 1500 Eur siūloma panaudoti Pupojų sodų g. remontui.
11. Gatvių Kadastrininių bylų registravimo paslaugoms Registrų Centre siūloma panaudoti per 2024m planuojamą  gauti 1,2 proc paramą.
12. Gatvių asfaltavimo projektas. Pagal MB Smart inžinierija komercinį pasiūlymą gatvių projektui -įtrauktų  visų paslaugų  suma 17600 Eurų.
Objektas: Pupojų sodų, Pupojų sodų 1-osios, Pupojų sodų 2-osios, Pupojų sodų 3-osios, Pupojų sodų 4-osios, Pupojų sodų 5-osios, Pupojų sodų 6-osios, Pupojų sodų 7-osios gatvių Vilniaus mieste kapitalinio remonto aprašas. (Dnsb savitarna – Dokumentai).
13. Pajamų – išlaidų sąmatos 2024 m. tvirtinimas. Siūlomos rinkliavos pagal sąmatą; 2024 metų nario mokestį sumokėti iki 2024.08.31 d. (Rinkliavų dydžiai priede 2024 biudžetas) prie susirinkimo skelbimo.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą arba balso teisės perdavimo sutartį.

Taip pat balandžio mėn. 19 – 25 dienomis vyks išankstinis balsavimas raštu, iš anksto raštu teikiamos nuomonės balsavimo biuletenį sodininkų bendrijos VAIRAS nariai gaus atskirai nurodytais kontaktais tie kas nenurodę savo el. pašto ir norite nuomonę pareikšti iš anksto susisiekite su valdybos pirmininku individualiai.

Kasmetinio ataskaitininio susirinkimo protokolai 2023

2023-05-15

Paskelbiami dokumentai:

2023 05 06 pakartotinio susirinkimo protokolas ir priedai

protokolas 2023.05.06

samata 2023

SB Vairas valdybos ataskaita uz 2022

 Vairas revizija uz 2022 metus

Nario mokestis  viso 8 Eur už 1 valdomą arą

Tikslinis mokestis už gatvių apšvietimo įrengimą 40 Eur už 1 valdomą arą

2023m. mokesčio apmokėjimo terminas iki 2023.08.31

2023 04 22 neįvykusio susirinkimo protokolas

protokolas 2023.04.22

Dar kartą prašome visų sklypų savininkų kurie dar nepateikė savo kontaktinių duomenų juos pateikti el. paštu  sbvairas@gmail.com arba telefonu 867049707 pirmininkui.

DĖL VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

2023-04-11

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.

Susirinkimo data: 2023 m. balandžio mėn. 22 d. 16 val. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas gegužės mėn. 06 d. 16 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas).

Taip pat balandžio mėn. 13 – 20 dienos vyks išankstinis balsavimas raštu, iš anksto raštu teikiamos nuomonės balsavimo biuletenį sodininkų bendrijos VAIRAS nariai gaus atskirai nurodytais kontaktais tie kas nenurodę savo el. pašto ir norite nuomonę pareikšti iš anksto susisiekite su valdybos pirmininku individualiai.

Susirinkimo vieta: valstybinis žemės sklypas tarp Pupojų sodų 4-oji g. 43 ir Pupojų sodų 4-oji g. 44  (kur stovi du bendrijos vandens bokštai).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
  2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
  3. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2022 m.;
  4. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2022;
  5. Skolų išieškojimas. Siūloma tiesiogines skolų išieškojimo išlaidas priskaičiuoti tiesiogiai už sklypus skolingiems sklypų savininkams. Dokumentų ruošimas, reg. laiškų siuntimas, žyminiai mokečiai kreipiantis į teismą ir pan.
  6. Likusių gatvių apšvietimo projektas. Paruoštų dokumentų pristatymas. Gaunamas savivaldybės finansavimas 50 proc. apšvietimo įrengimui. Apšvietimo įrengimui tikslinis mokestis siūlomas nuo aro 40 Eur.
  7. Per 2022 metus gauta 1,2 proc paramos suma 3722 Eur – šią ir paramos sumą kurią gausime per 2023 metus iš gyentojų, siūloma panaudoti įrengiant gatvių apšvietimą, dėl to galime rinkti mažesnes rinkliavas.
  8. Dėl tolesnio gatvių asfaltavimo, siūloma pirmiausia įsirengti gatvių apšvietimą, nes apšvietimo įrengimo darbai gali gadinti kelio dangą ir po apšvietimo įrengimo kreiptis į savivaldybę dėl bendrijos kelių perdavimo savivaldybei. (Dabar yra perduota tik pagrindinė gatvė esanti sodų bendrijos teritorijoje).
  9. Pajamų – išlaidų sąmatos 2023 tvirtinimas. Siūlomos rinkliavos pagal sąmatą 2023 metų nario mokestį sumokėti iki 2023 rugpjūčio 31 d.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą arba balso teisės perdavimo sutartį.

 

Neeilinio susirinkimo protokolai 2022 05 29 susirinkimas

2022-06-30

Paskelbiami dokumentai:

2022 05 29 neeilinio susirinkimo protokolas

Protokolas 05.29

KVIETIMAS Į SB „VAIRAS“ SUSIRINKIMĄ 2022-05-29, 15.00 VAL.

2022-05-18

KVIETIMAS Į SB „VAIRAS“ SUSIRINKIMĄ 2022-05-29, 15.00 VAL.

2022-05-18

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“, REG. ADRESAS PUPOJŲ SODŲ G. 32, VILNIUS

PRANEŠIMAS

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariams dėl susirinkimo sušaukimo

Pranešame, kad SB „Vairas“ sugedus vasaros vandens siurblio sistemai bei esant poreikiui bus sprendžiama dėl naujo gręžinio įrengimo, šaukiamas Bendrijos narių susirinkimas 2022-05-29, 15.00 val. (aktualu tiems, kas naudojasi vasaros vandeniu), adresu Pupojų sodų 4-oji g. 43/Pupojų sodų 4-oji g. 44 (kur stovi bendrijos vandens bokštai). Nesusirinkus kvorumui pakartotinis narių susirinkimams bus šaukiamas 2022-06-12, 15.00 val.

Susirinkimo metu bus sprendžiama dėl sodo vasaros vandens sistemos pertvarkymo (taisymo/naujo gręžinio įrengimo) finansavimo.

Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą.

Pagarbiai, sodo bendrijos pirmininkas Romuald Vaškevič.

Kasmetinio ataskaitininio rinkiminio susirinkimo protokolai 2022

2022-04-03

Paskelbiami dokumentai:

 

2022 04 30 pakartotinio rinkiminio susirinkimo protokolas ir priedai

išlaidu samata

protokolas 2022,30

revizijos aktas

Valdybos ataskaita 2019-2021 m

Priedas Nr. 6_VAIRAS ĮRENGTŲ VAIZDO STEBĖJIMO KAMERŲ TVARKOS APRAŠAS

Nario mokestis  viso naudojantiems vasaros vandenį 1 arui 29,60 EUR (iš jų tiksliniai mokesčiai 19(15+3+1) Eur, bendrijos metinės sąnaudos 10,6 ( 5,5 +5,1 vandens tiekimas) Eur)

Nario mokestis viso atsijungusiems vasaros vandenį 24,50 EUR (š jų tiksliniai mokesčiai 19(15+3+1) Eur bendrijos metinės sąnaudos 5,5 Eur)

Bendrijos valdybos nuo 2022 05 mėn. nariai:

1.     Romuald Vaškevič

2.      Gediminas Bikeras

3.      Karolis Vaštakas

4.      Jelena Žegarienė

5.      Robertas Voronovas

2022 04 16 neįvykusio susirinkimo protokolas

protokolas 2022,04,16

 

Dar kartą prašome visų sklypų savininkų kurie dar nepateikė savo kontaktinių duomenų ją pateikti el. paštu  sbvairas@gmail.com arba telefonu pirmininkui.

Kelio asfaltavimo sutartis ir susiję dokumentai

2021-10-08

Susipažinimui paskelbiame 2021-10-07 pasirašytą kelio asfaltavimo trišalę sutartį ir susijusius dokumentus.

Kitą savaitę bus atliktas apmokėjimas rangovui.

Darbus rangovas planuoja pradėti dar šiais metais.

SB Vairas valdyba

Pupojų sodų ir Pupojų sodų 2- osios sutartis (1)

isankstine saskaita (NAUJA – rangovo AB Eurovia Lietuva)

EKSPERTUOTAS PROJEKTAS PG-00-KRA-BD S_ 2020 11 26

samata_gatve (lyginamoji samata sistela)

saskaita-faktura Nr.2368 (saskaita uz lyginamaja samata)

atestatas

EKSPERTIZĖS AKTO 1 LAPAS

EKSPERTIZĖS AKTO 2 LAPAS

Savivaldybės sutikimas remontuoti gatvę 2021-02-09 (1)

Statybos specialistų kvalifikacijos atestatai ir teisės pripažinimo dokumentai, išduoti nuo 2012 m_

Kasmetinio ataskatininio rinkiminio susirinkimo protokolai 2021

2021-08-05

Sveiki,

paskelbiami dokumentai:

2021 07 25 pakartotinio susirinkimo protokolas

2021.07.25 protokolas

Priedas Nr. 5 (1)

Naujas valdybos pirmininkas iki 2022 05 11 Romuald Vaškevič, tel. 867049707

Narių mokesčiai 2021:

1 aras naudojantiems vasaros vandenį 9 Eur  (pvz: 6 arų sklypui 54 Eur, 10 arų sklypui 90 Eur)

1 aras nenaudojantiems sodo sistemos vandens 8 Eur (pvz: 6 arų sklypui 48 Eur; 10 arų sklypui 80 Eur)

 

2021 07 11 neįvykusio susirinkimo protokolas

2021.07.11 protokolas

 

Dar kartą prašome visų sklypų savininkų kurie dar nepateikė savo kontaktinių duomenų ją pateikti el. paštu  sbvairas@gmail.com arba telefonu pirmininkui.

Kvietimas į visuotinį eilinį ataskaitinį rinkiminį SB “Vairas” susirinkimą 2021 m.

2021-06-27

 

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ REG. ADRESAS PUPOJŲ SODŲ 4-OJI 33, VILNIUS, JURIDINIO ASMENS KODAS 191499973

PRANEŠIMAS

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

DĖL VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).Kadangi susirinkimo metu bus renkamas valdybos narys ir valdybos pirmininkas, balsavimo teisės perleidimo sutartis įgaliojant asmenį turi būti patvirtinta notaro.

Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.

Susirinkimo data: 2021 m. liepos mėn. 11 d. 10 val. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas liepos mėn. 25 d. 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas).

Susirinkimo vieta: centrinė Pupojų sodų g. prie administracijos būdelės. Prašome ateiti su veido kaukėmis.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2020 m.;

2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2020 m.;

3. Bendrijos pirmininko atsistatydinimas iš bendrijos valdybos ir pirmininko pareigų;

4. Naujo bendrijos valdybos nario rinkimai į atsilaisvinusią vietą;

5. Bendrijos pirmininko rinkimai;

6. Bendrijos buveinės  registracijos adreso pakeitimas;

7. Buhalterinės apskaitos įmonės samdymas ir finansavimo klausimas;

2021-07-15 buhalterijos paslaugos, pasiulymas p. Dainius Palukaitis, pirmininkas )

8. Nepanaudotų tikslinių rinkliavų už geodezinius matavimus užskaitymo klausimas;

9. Sodo vasaros vandens sistemos optimizavimo – sklendės tarp bokštų – finansavimo klausimas;

10. Pajamų – išlaidų sąmatos 2021m. tvirtinimas (Pastaba: būtina kasmet pasitvirtinti sąmatą, nes negalėsite atlikti jokių darbų, būtina nustatyti nario mokestį, būtina nustatyti algą samdomiems darbuotojams);

11. Kiti klausimai.

Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Pagarbiai,
Bendrijos valdybos vardu valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis