DĖL VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

balandžio 14th, 2024

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui.

Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.

Susirinkimo data: 2024 m. balandžio mėn. 28 d. 12 val. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas gegužės mėn. 12 d. 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas).

 Susirinkimo vieta: valstybinis žemės sklypas tarp Pupojų sodų 4-oji g. 43 ir Pupojų sodų 4-oji g. 44  (kur stovi du bendrijos vandens bokštai).

 Susirinkimo darbotvarkė:

1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai;
2. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
3.  Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2023 m.;
4. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2023 m.;
5. Gatvių kadastriniai  matavimai  UAB Geodezijos centras pasiūlymas 7000 Eur (Dnsb savitarna – Dokumentai) bei bendrijos  gatvių perdavimas/perleidimas Vilniaus Miesto savivaldybei. Sodininkų bendrijų įstatymo pataisos (projektas Nr. XIVP-2410(2).
Finansuojama iš sukauptų lėšų. 2021 m ataskaitinio susirinkimo sprendimas dėl 2010 m susirinkime patvirtintų planuotų geodezinių matavimų rinkliavos 100 Lt. (apytiksliai 29 Eur) Matavimai neatlikti, pinigai buvę skolose surinkti. Siūlome juos panaudoti.

6. Siūlome atsisakyti šių paslaugų iš UAB Skaidri apskaitos sistema: Teisininko skolų administravimo paslauga; Palūkanų už praleistą atsiskaityti terminą apskaita (nes liko labai maža suma skolose apie 1800 Eur);
7. Revizijos komisija veikia pagal bendrijos narių visuotinio susirinkimo patvirtintą revizijos komisijos darbo reglamentą (Sodininkų bendrijos įstatymo 15 str. 1 d. 4 p.) Revizijos Komisijos darbo reglamento pateikiamas balsavimui (Dnsb savitarna – Dokumentai).
8. Pagal pateiktus prašymus leisti Pupojų sodų 2-oji  g. 36 ir  Pupojų sodų 2-oji g. 56  valdytojams išpirkti prie jų esančią valstybinę žemę.
9. 2022m tikslinės rinklivos asfaltavimas skustu asfaltu Pupojų sodų 1-oji ir Pupojų sodų 7 -oji gatvės likučio panaudojimas. Darbai atlikti.
Tikslinis įnašas: Skustui asfaltui – likutis 1309,08 Eur siūloma panaudoti Pupojų sodų g. remontui.
10. Vienkartinio mokesčio vykdantiems statybą  surinkto per 2023 m. pagal 2015 m. protokolą panaudojimas.
Per 2023 sukaupta 1500 Eur siūloma panaudoti Pupojų sodų g. remontui.
11. Gatvių Kadastrininių bylų registravimo paslaugoms Registrų Centre siūloma panaudoti per 2024m planuojamą  gauti 1,2 proc paramą.
12. Gatvių asfaltavimo projektas. Pagal MB Smart inžinierija komercinį pasiūlymą gatvių projektui -įtrauktų  visų paslaugų  suma 17600 Eurų.
Objektas: Pupojų sodų, Pupojų sodų 1-osios, Pupojų sodų 2-osios, Pupojų sodų 3-osios, Pupojų sodų 4-osios, Pupojų sodų 5-osios, Pupojų sodų 6-osios, Pupojų sodų 7-osios gatvių Vilniaus mieste kapitalinio remonto aprašas. (Dnsb savitarna – Dokumentai).
13. Pajamų – išlaidų sąmatos 2024 m. tvirtinimas. Siūlomos rinkliavos pagal sąmatą; 2024 metų nario mokestį sumokėti iki 2024.08.31 d. (Rinkliavų dydžiai priede 2024 biudžetas) prie susirinkimo skelbimo.

Vykstant į susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą arba balso teisės perdavimo sutartį.

Taip pat balandžio mėn. 19 – 25 dienomis vyks išankstinis balsavimas raštu, iš anksto raštu teikiamos nuomonės balsavimo biuletenį sodininkų bendrijos VAIRAS nariai gaus atskirai nurodytais kontaktais tie kas nenurodę savo el. pašto ir norite nuomonę pareikšti iš anksto susisiekite su valdybos pirmininku individualiai.

This entry was posted on Sekmadienis, balandžio 14th, 2024 at 15:14 and is filed under Uncategorized. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.