Archive for the ‘Skelbimai’ Category

Kvietimas į visuotinį eilinį ataskaitinį rinkiminį SB “Vairas” susirinkimą 2021 m.

birželio 27th, 2021

 

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ REG. ADRESAS PUPOJŲ SODŲ 4-OJI 33, VILNIUS, JURIDINIO ASMENS KODAS 191499973

PRANEŠIMAS

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

DĖL VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).Kadangi susirinkimo metu bus renkamas valdybos narys ir valdybos pirmininkas, balsavimo teisės perleidimo sutartis įgaliojant asmenį turi būti patvirtinta notaro.

Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.

Susirinkimo data: 2021 m. liepos mėn. 11 d. 10 val. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas liepos mėn. 25 d. 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas).

Susirinkimo vieta: centrinė Pupojų sodų g. prie administracijos būdelės. Prašome ateiti su veido kaukėmis.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2020 m.;

2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2020 m.;

3. Bendrijos pirmininko atsistatydinimas iš bendrijos valdybos ir pirmininko pareigų;

4. Naujo bendrijos valdybos nario rinkimai į atsilaisvinusią vietą;

5. Bendrijos pirmininko rinkimai;

6. Bendrijos buveinės  registracijos adreso pakeitimas;

7. Buhalterinės apskaitos įmonės samdymas ir finansavimo klausimas;

2021-07-15 buhalterijos paslaugos, pasiulymas p. Dainius Palukaitis, pirmininkas )

8. Nepanaudotų tikslinių rinkliavų už geodezinius matavimus užskaitymo klausimas;

9. Sodo vasaros vandens sistemos optimizavimo – sklendės tarp bokštų – finansavimo klausimas;

10. Pajamų – išlaidų sąmatos 2021m. tvirtinimas (Pastaba: būtina kasmet pasitvirtinti sąmatą, nes negalėsite atlikti jokių darbų, būtina nustatyti nario mokestį, būtina nustatyti algą samdomiems darbuotojams);

11. Kiti klausimai.

Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Pagarbiai,
Bendrijos valdybos vardu valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis

Valdybos ataskaita už 2020 metus

birželio 27th, 2021

Nežiūrėdami į sunkią karantino situaciją, sulėtinusią visą veiklą, išskirtume šiuos darbus:

1. Duomenų iš RC nuolatinis atnaujinimas.

2. Žalių atliekų valymo organizavimas.

3. Stambiagabaričių atliekų iš vežimas.

4. Savivaldybės finansuojamo kelio projekto paruošimas, suderinimas ir ekspertizės atlikimas.

5. Skusto asfalto bandomasis įrengimas pravažiavime tarp Pupojų sodų 2osios ir 3osios gatvių.

6. Vandens bokšto remonto organizavimas.

7. Pažymų išrašymas, statybos ir komunikacijos projektų tvirtinimas.

8. Bendrijos buhalterinės apskaitos vedimas.

Valdybos pirmininkas

Dainius Palukaitis

SB “Vairas” pajamų – išlaidų vykdymas 2020 metais:

birželio 26th, 2021

Pajamos už 2020 m. sudaro 35838.43 eurų

Nario mokestis – – 33713.31 eurų
2 proc. GPM – 1625.12 eurų

Savanoriškas tikslinės rinkliavos skustam asfaltui – 500 eurų

 

 

Ūkinės veiklos sąnaudos už 2020 m. sudarė 9244.42 – eurų t. tarpe:

Administracinės sąnaudos:

1. Darbo užmokestis pirmininkui 1668.00 eurų

2. Privalomas soc. draudimas 29.40 eurų

3. Nario mokestis Vilniaus susivienijimui ,,SODAI“ 426.00 eurų

4. Ūkio išlaidos 82,77 euru

5. Žaliųjų atlieku išvežimas 169,40 euru

Vandens eksploatacija:

1. Centrinio vandentiekio aptarnavimo verslo liudijimas 1860.00 eurų

2. Bokšto remontas 550,00 euru

3. Už medžiagas centrinio vandentiekio remontui 198.96 eurų

4. Už sunaudotą elektros energiją 672.25 eurų

Kelių remontas:

1. Topo nuotrauka ir ekspertizė pagr. kelio asfaltavimui 885.00 eurų

2. Projektas su suderinimu pagr. kelio asfaltavimui 1632.00 eurų

3. Pravažiavimo tarp PS2 ir PS3 gatvių asfalto darbams 1070.64 eurų

 

SB valdybos pirmininkas

Dainius Palukaitis

Pranešimas dėl kasmetinio ataskaitinio susirinkimo datos.

gegužės 2nd, 2021

Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) paskelbus koronaviruso protrūkį pandemija, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos rekomenduoja atidėti visuotinius bendrijų narių susirinkimus bendrijose, įprastai vykstančius sodininkų bendrijose pavasarį (turinčius įvykti 4 mėnesių laikotarpyje po finansinių metų pabaigos) iki neapibrėžto termino (kol viruso pandemija nebus atšaukta).

Laikydama rekomendacijų SB Vairas valdyba praneša, kad kasmetinis ataskaitinis susirinkimas įvyks pasibaigus karantino laikotarpiui.

Dėl vasarinio vandens pajungimo

gegužės 2nd, 2021

Gerbiami bendrijos nariai,

Dėl vėluojančio pavasario ir vis pasitaikančių šalnų, šiemet vasaros vandens įjungimas vėluoja. Planuojame jau kitą savaitę atlikti testinius pajungimus, tad visi patikrinkite savo čiaupus, o pamačius vasaros vandens avariją kreiptis į mūsų naują Santechniką Romuald Vaškevič telefonu 867049707.

pagarbiai
SB „Vairas“ valdybos pirmininkas
Dainius Palukaitis

PAKARTOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2/2020 2020 m. spalio 10 d., Vilnius

lapkričio 2nd, 2020

PAKARTOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2/2020
2020 m. spalio 10 d., Vilnius

Eilinis bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime.

Skelbiant eilinį ataskaitinį sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimą (toliau – susirinkimas) nariai buvo informuoti ir kviečiami skelbimais skelbimų lentoje, skelbimais Facebook paskyroje SODININKŲ BENDRIJA „VAIRAS“ ir tinklalapyje www.sbvairas.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais buvo galima susipažinti iš anksto tinklalapyje www.sbvairas.lt.

2020 m. rugsėjo 26 d. eilinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimas (toliau – susirinkimas) laikomas neįvykusiu, kadangi dalyvavo 82 nariai iš 246, laikoma, kad nesusidarė kvorumas.
Pakartotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas vyksta 2020 m. spalio 10 d., 12.00 val. SB ,,Vairas“ įprastoje susirinkimų vietoje, centrinėje Pupojų sodų g. prie administracijos būdelės, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.
Sodininkų bendrijoje yra 246 nariai.
Susirinkime dalyvavo 77 Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariai arba jų įgalioti asmenys (sąrašas pridedamas, priedas Nr. 1).
Viso nuomonę išreiškė 77 nariai iš 246 narių.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m.
4. Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI”
5. Bendrijos vandens bokštų remontas
6. Pagrindinio kelio tolesnis asfaltavimas pagal paruoštą projektą
7. Kitų bendrijos kelių asfaltavimas (be projekto)
8. Pajamų – išlaidų sąmatos 2020m. tvirtinimas
9. Kiti klausimai

Balsavimo rezultatus skaičiuojančių asmenų rinkimas:
Balsavimo rezultatus skaičiuojančiais asmenimis pasiūlyta išrinkti bendrijos narius Romuald Vaškevič, Gediminą Bikerą, Andrių Berniūną.
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.

Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas:
Pasiūlyta susirinkimo pirmininku rinkti valdybos pirmininką Dainių Palukaitį ir susirinkimo sekretore – bendrijos narę Eglę Steponavičienę.
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.

1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Ataskaita pridedama priedas Nr.2.
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. patvirtinta.

2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
Pranešėja revizijos komisijos narė Eleonora Masiutina
Ataskaita pridedama priedas Nr.3.
Balsavo:
“Už” – 75
“Prieš ” – 2
“Susilaikė” – 0
Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m. patvirtinta.

3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m.
Pranešėja revizijos komisijos narė Eleonora Masiutina
Ataskaita pridedama priedas Nr.4.
Balsavo:
“Už” – 71
“Prieš ” – 3
“Susilaikė” – 3
Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m. patvirtinta.

4. Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI”
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl pakilusių įkainių siūloma išstoti iš Vilniaus susivienijimo “SODAI” ir nemokėti metinio narystės mokesčio, o pinigus geriau leisti bendrijos infrastruktūros gerinimui.
Balsavo:
“Už” – 56
“Prieš ” – 11
“Susilaikė” – 10
Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI” patvirtintas.

5. Bendrijos vandens bokštų remontas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl vandenį praleidžiančio benrijos vasaros vandentiekio bokšto, užsakyti papildomą bokštų suvirinimą, sąmata 550 Eur (penki šimtai penkiasdešimt Eur)
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Vandens bokštų remontas patvirtintas.

6. Pagrindinio kelio tolesnis asfaltavimas pagal paruoštą projektą
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Pagal paruoštą ir suderintą kelio asfalto dangos pakeitimo projektą toliau asfaltuoti Pupojų Sodų ir Pupojų sodų 2-ąją gatves pasinaudojant Viniaus savivaldybės skiriamu finansavimu. Vienam valdomam arui renkama 20 Eur suma.
Balsavo:
“Už” – 66
“Prieš ” – 8
“Susilaikė” – 3
Pagrindinio kelio asfalto keitimas Pupojų Sodų ir Pupojų sodų 2-ąją gatvėse patvirtintas.

7. Kitų gatvių asfaltavimas skustu asfaltu perkant iš UAB”GRINDA” ar kitos įmonės
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Be projekto siūloma pirkti ir asfaltuoti kitas gatves skusto asfalto danga, tam siūloma skirti 2,5 Eur vienam valdomam arui.
Balsavo:
“Už” –75
“Prieš ” – 2
“Susilaikė” – 0
Asfaltavimas skustu asfaltu patvirtintas.

8. Pajamų išlaidų sąmatos 2020 m. tvirtinimas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Sodininkų bendrijos “Vairas” pajamų ir išlaidų sąmata pridedam priedas Nr. 5.

Nario mokestis viso naudojatiems vasaros vandenį 1 arui 27,50 EUR(iš jų tiksliniai mokesčiai 22,5 Eur, bendrijos metinės sanaudos 5,00 Eur)
Nario mokestis viso atsijungusiems vasaros vandenį 26,50 EUR(iš jų tiksliniai mokesčiai 22,5 Eur, bendrijos metinės sanaudos 4,00 Eur)

Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Pajamų – išlaidų sąmata 2020 m. patvirtinta.

9. Kiti klausimai.

9.1 Pagal pateiktus prašymus prašoma šių sklypų esančių Pupojų sodų g.32 ir Pupojų sodų 2-oji g.30 valdytojams leisti išsipirkti prie jų esančią valstybinę žemę.
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis

Balsavo:
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Valstybinės žemės išsipirkimas patvirtintas.

9.2 Bendrų šiūkšlių konteinerių panaikinimas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Siūloma kreiptis į VASA jog pašalintų bendrus šiūkšlių konteinerius dėl dabar vykdomų pažeidimų ir kiekvienas sklypo valdytojas su atliekų tvarkymo kompanija sudarytų atskiras sutartis.
Balsavo:
“Už” –70
“Prieš ” – 7
“Susilaikė” – 0
Bendrų konteinerių pašalinimas patvirtintas.

9.3 Dėl teisinių ir buhalterinių paslaugų pirkimo iki 2000 Eur sumai.
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Be atskiro susirinkimo sprendimo prašoma leisti bendrijos valdybos sprendimu užsisakyti teisines ar buhalterines paslaugas iki 2000 Eur sumai 2020 metams.
Balsavo:
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Galimos teisinės ar buhalterinės išlaidos patvirtintos.

9.4 2018 ir 2019 metų perskaičiuoti narių mokėjimus bei paviešinti bendrijos narių skolas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl pastebėtų klaidų bendrijos buhalterinėje apskaitoje, pagal galiojančios įstatymus perskaičiuoti ir paviešinti bendrijos nariams mokesčius tenkančius 1 valdomam arui priskaičiuotus pagal numatytas tikslines rinkliamas ir panuojamas bendrijos sąnaudas bei sumokėtas įmokas
Balsavo:
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Perskačiavimas ir paviešinimas patvirtintas.

9.5 Bendrijos narių įstojimo įmokos ir pažymų išdavimo kainos
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl narių gerovės siūloma į bendriją narius priimti nemokamai taip panaikinant 2015 susirinkimo sprendimą dėl imamo įstojimo mokesčio, bei pažymas sodo bendrijos esantiems sklypams išduoti nemokamai, t.y. už 0,00 Eur.
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Nemokamas naujų narių priėmimas ir pažymos už 0,00 Eur patvirtinta.

Susirinkimo protokolas surašytas 2 egz.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1/2020

lapkričio 2nd, 2020

EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 1/2020

2020 m. Rugsėjo 26 d., Vilnius

Eilinis bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime.

Skelbiant eilinį ataskaitinį sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimą (toliau – susirinkimas) nariai buvo informuoti ir kviečiamis skelbimais skelbimų lentoje, skelbimais Facebook paskyroje SODININKŲ BENDRIJA „VAIRAS“ ir tinklalapyje www.sbvairas.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais buvo galima susipažinti iš anksto tinklalapyje www.sbvairas.lt.

Susirinkimas vyksta 2020 m. rugsėjo mėn. 26 d., 12.00 val. SB ,,Vairas“ įprastoje susirinkimų vietoje, centrinėje Pupojų sodų g. prie administracijos būdelės.

Susirinkimo pirmininkas – Dainius Palukaitis
Susirinkimo sekretorius – Eglė Steponavičienė

Sodininkų bendrijoje yra 246 nariai. Susirinkime dalyvavo 82 Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariai (sąrašas pridedamas, priedas Nr. 1).

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m.
4. Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI”
5. Bendrijos vandens bokštų remontas
6. Pagrindinio kelio tolesnis asfaltavimas pagal paruoštą projektą
7. Kitų bendrijos kelių asfaltavimas (be projekto)
8. Pajamų – išlaidų sąmatos 2020m. tvirtinimas
9. Kiti klausimai
Susirinkime dalyvauja 82 nariai. Pagal Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo 16 str. 10 p. atvykus mažiau negu pusei bendrijos narių, susirinkimas laikomas neįvykusiu.
Pakartotinį eilinį ataskaitinį – rinkiminį sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimą šaukti 2020 m. spalio 10 d. 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.

Susirinkimo protokolas surašytas 2 egz.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

Pajamų išlaidų planavimas 2020 m.

lapkričio 2nd, 2020

Pajamų išlaidų planavimas 2020 m.

Administravimo išlaidos:

Pirmininko atlyginimas su mokesčiais -1668 Eur.
Vandens infrastruktūros priežiūra -2000 Eur.
Vandens elektra – 1200 Eur.
Asociacijos mokestis – 426 Eur.
Bankų ir RC mokesčiai – 100 Eur.
Šiūkšlės ir žaliosios atliekos – 600 Eur.
Vandens bokšto remontas – 550 Eur.
Kamera – 200 Eur.
Nenumatytos išlaidos – 2000 Eur

Viso 7844

Suapvalinus, aro kaina gaunasi atsijungus vandens – 4 Eur, su vandeniu – 5 Eur.

—————————————

Tikslinės įmokos

Savivaldybės programos 50/50 3 ir 4 etapo pabaigimas – 35000 Eur
Skusto asfalto padengimas visoje likusioje centrinėje Pupojų sodų g. – 4000 Eur

Suapvalinus tikslinės rinkliavos gaunasi 20 Eur /a. ir 2.5 Eur /a. atitinkamai.

Kvietimas į visuotinį ataskaitinį SB “Vairas” susirinkimą

rugsėjo 12th, 2020

Kvietimas į visuotinį ataskaitinį SB “Vairas” susirinkimą

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ REG. ADRESAS PUPOJŲ SODŲ 4-OJI 33, VILNIUS, JURIDINIO ASMENS KODAS 191499973, PRANEŠIMAS DĖL BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SUSIRINKIMO

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

DĖL VISUOTINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.

Susirinkimo data: 2020 m. rugsėjo 26 d. 12 val.Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas 2020 m. spalio 10 d. 12 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas).

Susirinkimo vieta: centrinė Pupojų sodų g. prie buhalterės būdelės. Prašome ateiti su veido kaukėmis.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.;
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.;
3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m.;
4. Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo „SODAI“;
5. Bendrijos vandens bokštų remontas;
6. Pagrindinio kelio tolesnis asfaltavimas pagal paruoštą projektą;
7. Kitų bendrijos kelių asfaltavimas (be projekto);
8. Pajamų – išlaidų sąmatos 2020m. tvirtinimas (Pastaba:būtina kasmet pasitvirtinti sąmatą, nes negalėsite atlikti jokių darbų, būtina nustatyti nario mokestį, būtina nustatyti algą samdomiems darbuotojams);
9. Kiti klausimai.

Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Pagarbiai,
Bendrijos valdybos vardu valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis

Skirkite 1,2 proc. savo sodininkų bendrijai

balandžio 25th, 2020

Kviečiame prisidėti prie savo pačių aplinkos gerovės. Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio SB VAIRAS. Galite pildyti formą FRO512 v.4 iškart internete – jums nereikės niekur eiti, tai nieko papildomai nekainuoja – mokesčio procentas iš jūsų jau sumokėtų mokesčių nukreipiamas mūsų bendrijai.

Jei norite tai padaryti internetu:
Prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildykite FRO512 v.4 formą.
1. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
2. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
3. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) Mokestinis laikotarpis – 2019
(!) Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191499973
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis SB VAIRAS
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
(!) E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Pagarbiai,

SB „Vairas“ valdyba