Naujienos

Skirkite 1,2 proc. savo sodininkų bendrijai

2020-04-25

Kviečiame prisidėti prie savo pačių aplinkos gerovės. Tai galite padaryti pervesdami iki 1,2% savo pajamų mokesčio SB VAIRAS. Galite pildyti formą FRO512 v.4 iškart internete – jums nereikės niekur eiti, tai nieko papildomai nekainuoja – mokesčio procentas iš jūsų jau sumokėtų mokesčių nukreipiamas mūsų bendrijai.

Jei norite tai padaryti internetu:
Prisijungę prie elektroninės deklaravimo sistemos (EDS), užpildykite FRO512 v.4 formą.
1. Viršutiniame horizontaliajame EDS meniu pasirinkite „Deklaravimas“, tada kairiajame vertikaliame meniu – „Pildyti formą“.
2. Pasirinkite „Prašymas skirti paramą“.
3. Užpildykite FR0512 v.4 formą tiesiogiai EDS portale.

Formoje užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius, (!) pažymėtus laukelius užpildyti būtina:

(!) Mokestinis laikotarpis – 2019
(!) Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams – ✔
(!) E1 Gavėjo tipas – 2 [paramos gavėjas]
(!) E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191499973
(!) E3 Mokesčio dalies paskirtis SB VAIRAS
(!) E4 Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,2
(!) E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – vėliausiai iki 2023 m. [pildoma tik norint paramą skirti ilgiau kaip 1 metus]

Pagarbiai,

SB „Vairas“ valdyba

Pranešimas dėl nukeliamo ataskaitinio susirinkimo datos

2020-04-25

Pranešimas dėl kasmetinio ataskaitinio susirinkimo datos.

Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) paskelbus koronaviruso protrūkį pandemija, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos rekomenduoja atidėti visuotinius bendrijų narių susirinkimus bendrijose, įprastai vykstančius sodininkų bendrijose pavasarį (turinčius įvykti 4 mėnesių laikotarpyje po finansinių metų pabaigos) iki neapibrėžto termino (kol viruso pandemija nebus atšaukta).
Laikydama rekomendacijų SB Vairas valdyba praneša, kad kasmetinis ataskaitinis susirinkimas įvyks pasibaigus karantino laikotarpiui. Apie konkrečią datą pranešime tinklalapyje bei skelbimų lentose. Sekite informaciją.

Nauji sodininkų bendrijos „Vairas“ įstatai

2019-07-22

Pranešame, jog 2019 metų liepos mėnesio 5 dieną, VĮ „Registrų centras“ įregistravo naujus sodininkų bendrijos „Vairas“ įstatus, su kuriais galite susipažinti www.sbvairas.lt/istatai puslapyje. Taip pat įregistruota nauja valdyba, bei naujas juridinis bendrijos buveinės adresas. Visi rekvizitai pateikti www.sbvairas.lt/apie puslapyje.

SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3/2019

2019-06-19

SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 3/2019

2019 m. birželio 18 d., Vilnius

Valdybos susirinkimas vyksta 2019 m. Birželio mėn. 18 d., 19.00 val. SB ,,Vairas“ Pupojų sodų 2-oji 61.

Dalyvauja:
1.     Dainius Palukaitis,
2.      Gediminas Bikeras,
3.      Romuald Vaškevič,
4.      Tautvydas Umbražūnas,
5.      Eglė Steponavičienė.
Dalyvauja visi 5 valdybos nariai iš 5.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Atsižvelgiant į Bendrijos narių keliamus reikalavimus dėl laiku nesuteiktos informacijos apie priskaičiuotas įmokas ir mokesčius, dėl informacijos ir skaidrumo trūkumo išlaidų ataskaitose, siekiant užtikrinti duomenų prieinamumą kiekvienam Bendrijos nariui Bendrijos valdyba prašo bendrijos buhalterės supažindinti su šiais SB VAIRAS bendrijos buhalteriniais dokumentais pagal sąrašą žemiau iki 2019 m. birželio 28 d.,
Dokumentų sąrašas:
Darbo sutarčių žurnalas
Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai
Darbo užmokesčio žiniaraščiai
Kasos pinigų likutis 2019 m. birželio 20 d.,
Kasos knyga (KPK, išlaidų orderiai)
Avanso apyskaitų dok.
Gyventojų įmokų apskaitos; skolininkų registro dokumentai
Buhalterinės apskaitos dok (Bendrasis Žurnalas ,Didžioji Knyga)
VMI deklaracijos
SODROS deklaracijos
Papildomai prašoma pateikti detalią bendrijos išlaidų ataskaitą už periodą 2019.01.01 – 2019.06.20 atskirais mėnesiais.

Balsavimas:

“Už” – 5
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.
Bendrijos buhalterei Danutei Jasiulionienei bus pateiktas prašymas el. paštu sekančią darbo dieną po valdybos narių susirinkimo.

2. Dėl sodo vandens tiekimo problemų aptartas vandens bokštų bei sklendžių remontas. Papildomai darbai su bendrijos santechniku bus aptarti šios savaitės bėgyje ir bendrijos nariai dėl planinio remonto informuoti atskirai. Išlaidų sąmatą po įvertinimo su specialistais pateiks valdybos narys Romuald Vaškevič.
Balsavimas:

“Už” – 5
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.

3. Dėl tvarkos nesilaikymo ir pažeidimų bendro naudojimo šiūkšlių konteineriuose išmetant atliekas, svarstyta prožektoriaus su judesio davikliu montavimas, bei filmavimo kameros pastatymas šiūklių išmetimo zonoje. Dėl reikalingo pajungimui elektros įvado bus kreiptasi į elektros tinklus atsakingas valdybos narys Tautvydas Umbražūnas. Išlaidų sąmatą dėl prožektoriaus ir kameros įrengimo ir sumontavimo po įvertinimo su specialistais pateiks valdybos narys Gediminas Bikeras.
Balsavimas:

“Už” – 5
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.

4. Nauja 2019 m narių susirinkimu išrinkta valdyba prašo perimti iš buvusios valdybos narės Danutės Jasiulionienės Bendrijos ilgalaikio turto t.y. vandenvietės ir jos elektros skydinės raktus, jos administravimą ir priežiūrą. Perdavimas turi būti užfiksuotas raštu dalyvaujant bent dviem valdybos nariams, taip pat perdavimo dieną raštu turi būti užfiksuoti elektros skaitiklių parodymai. Iki perdavimo iš Bendrijai priklausančios vandenvietės teritorijos turi būti pašalinti buvusios valdybos narės Danutės Jasiulionės asmeniniai daiktai. Atsakingi asmenys už priėmimą – perdavimą iki 2019 m. birželio 28 d.,Bendrijos pirmininkas Dainius Palukaitas bei valdybos nariai Gediminas Bikeras ir Romuald Vaškevič.

Balsavimas:

“Už” – 5
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.

Danutei Jasiulionienei bus pateiktas prašymas el. paštu sekančią darbo dieną po valdybos narių susirinkimo.

Bendrijos pirmininkas Dainius Palukaitis
Susirinkimą protokolavo Eglė Steponavičenė

Pasirašyta trišalė sutartis su Vilniaus savivaldybė ir Vilniaus apšvietimo tinklais

2019-06-11

Sveiki, pasirašyta rangos sutartis, pagal kurią jau gruodį turėsime apšviestą centrinę gatvę:A62-98-2019

PAKARTOTINIO EILINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2/2019 2019 m. gegužės 11 d., Vilnius

2019-05-27

Dokumentų nuorodos parsisiuntimui:

2019.05.11 susirinkimo protokolas

Apsvietimo_sąmata

Priedas Nr. 5 (1)

Valdybos darbų ataskaita už 2018m.

2019-05-04

1. Pagrindinis darbas – pasirašyta sutartis su Vilniaus savivaldybe dėl dviejų kelio asfaltavimo etapų.

a) 170 m įvažiavimo savivaldybė asfaltuoja nemokamai;
b) likęs pravažiavimas iki Pupojų sodų g. asfaltuojamas 50/50 programa.

2. Inicijuoti pagrindinių gatvių apšvietimo projektavimo darbai.

3. Pradėtas bendradarbiavimas su skolos išieškojimo įmone.

4. Organizuotas atliekų konteinerių pastatymas

5. Dalyvavimas „Darom“ talkoje ir jos organizavimas bei pagalba aplinkinėms SB transportu.
6. Pradėtas SB narių duomenų atnaujinimas pasitelkiant VĮ „Registrų centro“ paslaugas.
.

Be to tradiciškai:

Per 2018 metus įvyko du valdybos posėdžiai.

Dalyvavome susivienijimo ,,SODAI“ konsultacijose.

Glaudus ryšių su dvarčioniškių bendruomene palaikymas.

Geodezinių matavimų, atsiskaitymo su SB,statybos pažymų išdavimas.

Buvo tvarkomas centrinis vandentiekis.

Vadovaujantis vidaus ir savivaldos taisyklėmis buvo įspėjami žmonės dėl bio atliekų deginimo, augalų genėjimo.

Dalyvauta įvairiuose skundų ir prašymų svarstymuose.

Žiemą buvo samdomas traktorius kelių valymui.
.
Ir netradiciškai:

į daugelį valdybos veiklų įtraukta eilinių SB narių, kurie savo energija padėjo įvyvendinti daugelį darbų.

.

Bendrijos valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis

S.B. ,,VAIRAS“ pajamų – išlaidų aktas už 2018 m.

2019-05-01

S.B. ,,VAIRAS“ pajamų – išlaidų aktas už 2018 m.
(bankas už 2018.01.01-2018.10.01)

Lėšų likutis 2018-01-01 sudarė 4037.53eurų eurų.,t.sk.
Kasoje 2563.30 eurų
banke 1474.23 eurų

Pajamos už 2018m. Sudaro iš viso: 32’658.97 eurų tame tarpe:

Kasoje 2019-01-01
1. Nario mokestis – už 2018m – 5’587.00 eurų
2. Kelių asfaltavimui – 11’153.00 eurų
3. Tikslinis mokestis kelių remontui – 105,00 eurų
4. Apšvietimo projektui – 610.00 eurų
5. Stojamasis mokestis – 35.00 eurų
6. Už išduota pažymą – 5.00 eurų

Banke 2018-10-01
7. Nario mokestis – 5’763,97 eurų
8. Kelių asfaltavimui – 8’630.00 eurų
9. Kelių remontui – 80.00 eurų
10. Apšvietimo projektui – 585.00 eurų
11. Stojamasis mokestis – 70.00 eurų
12. Atsijungimas nuo vasarinio vandens – 35.00 eurų

Ūkinės veiklos sąnaudos už 2018metus sudarė 24’060.48 – eurų t.tarpe

– Administracinės sąnaudos
1.Darbo užmokestis pirmininkui ir buhalteriui – 3180.00 eurų
2.Privalomas soc.draudimas – 1642.44 eurų
3.Nario mokestis Vilniaus susivienijimui,,SODAI“ – 340. 80eurų
4.Registrų centras – 169.90 eurų
5.Kancelerinės prekes – 34.13 eurų
6. Banko procentai – 33.85 eurų

– Vasarinio vandens sąnaudos
7.Už sunaudotas medžiagas centrinio vandentiekio remontui – 244,74eurų
(baliono nuoma,kuras,deguonis, acetilenas,)
8.Bokštų priežiūra,aptarnavimas,remontas – 380.00 eurų
9.Centrinio vandentiekio aptarnavimo verslo liudijimas – 1500.00 eurų
10.Už sunaudota elektros energija – 1079,07 eurų

– Gatvės apšvietimo projektavimo sąnaudos
11.Topografinė nuotrauka – 840.00 eurų
12. Projektas su suderinimu (avansas) – 300.00 eurų
13. ESO įvado pajungimo paslaugos – 297.15 eurų

– Gatvės asfaltavimo 50/50 programos finansavimas
14. Asfaltavimo darbams -14’000.00 eurų

Lėšų likutis 2019-01-01d.
kasoje 548,65 eurų
Lėšų likutis 2018-10-01d.
Banke 12’473.80eurų

Kvietimas į visuotinį ataskaitinį SB „Vairas“ susirinkimą

2019-04-13

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ REG. ADRESAS DIDLAUKIO G. 27-1, VILNIUS, JURIDINIO ASMENS KODAS 191499973, PRANEŠIMAS DĖL BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO – RINKIMINIO SUSIRINKIMO

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

DĖL VISUOTINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO
Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).
Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.
Susirinkimo data: 2019 m. Balandžio 27 d. 12 val.
Susirinkimo vieta: centrinė Pupojų sodų g. prie buhalterės būdelės.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2018 m.
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
3. Naujos Bendrijos įstatų redakcijos tvirtinimas.
4. Bendrijos valdybos ir valdybos pirmininko rinkimai.
5. Bendrijos revizijos komisijos ir jos pirmininko rinkimai
6. Pajamų – išlaidų sąmatos 2019 m. tvirtinimas (Pastaba:būtina kasmet pasitvirtinti sąmatą, nes negalėsite atlikti jokių darbų, būtina nustatyti nario mokestį, būtina nustatyti algą samdomiems darbuotojams)
7. Kiti klausimai.
Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.
Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas 2019 m. Gegužės 11 d. 12 val.. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę.
Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais (ataskaitomis, įstatų projektu, 2019 pajamų – išlaidų sąmata) galima susipažinti http://sbvairas.lt/.

Pagarbiai,
Bendrijos valdyba:

Dainius Palukaitis
Danutė Jasiulionienė
Voitech Vitkovskij
Vytautas Šauklys
Alis-Jonas Plepys
Sigitas Šiupis
Bronislav Macesovič

Pajamų -išlaidų planavimas 2019 m.

2019-04-13

Sveiki,

siunčiu susipažinimui pajamų – išlaidų sąmatą, kurią reikės priimti susirinkime.

Išlaidos

2304 Eur – valdybos pirmininko atlyginimas (1/4 etato min. atlyginimas) su paj. mokesčiu ir Sodra
4200 Eur – Buhalterinės įmonės paslaugos
4000 Eur – vasaros vanduo ir jo priežiūra vandens naudotojai
800 Eur – vasarinio vandens infrastruktūros rinkliava nenaudojantiems vandens
400 Eur – asociacijos mokestis
1548 Eur – pašto ir teisinės paslaugos, įstatų keitimui
600 Eur – ūkinės ir kanceliarinės sąnaudos
———–
13852 Eur
19028 Eur – tikslinis mokestis už centrinės gatvės (1 km) apšvietimą 50/50 savivaldos programoje
————
32880 Eur – IŠ VISO

———————————————————————————————–

Pajamos

13852 Eur – SB narių mokesčiai ir nenarių mokesčiai
19028 Eur – tikslinė rinkliava už centrinės gatvės apšvietimą
———–
32880 Eur – IŠ VISO

Pagal skaičiavimus gaunasi jog standartinio sklypo savininkas naudojantis vasaros vandenį turės už 2019 m. turės
įnešti 119 Eur, atsijungęs nuo vandens – 107 Eur.