PAKARTOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2/2020 2020 m. spalio 10 d., Vilnius

lapkričio 2nd, 2020

PAKARTOTINIO EILINIO ATASKAITINIO SODININKŲ BENDRIJOS ,,VAIRAS“ NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 2/2020
2020 m. spalio 10 d., Vilnius

Eilinis bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip ½ bendrijos narių. Jeigu kvorumo nėra, narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę. Sprendimai pakartotiniame susirinkime priimami paprasta balsų dauguma, nepriklausomai, kiek Bendrija turi narių ir kiek jų dalyvauja pakartotiniame susirinkime.

Skelbiant eilinį ataskaitinį sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimą (toliau – susirinkimas) nariai buvo informuoti ir kviečiami skelbimais skelbimų lentoje, skelbimais Facebook paskyroje SODININKŲ BENDRIJA „VAIRAS“ ir tinklalapyje www.sbvairas.lt.

Su susirinkime svarstomų dokumentų projektais buvo galima susipažinti iš anksto tinklalapyje www.sbvairas.lt.

2020 m. rugsėjo 26 d. eilinis ataskaitinis sodininkų bendrijos „Vairas“ narių susirinkimas (toliau – susirinkimas) laikomas neįvykusiu, kadangi dalyvavo 82 nariai iš 246, laikoma, kad nesusidarė kvorumas.
Pakartotinis sodininkų bendrijos narių susirinkimas vyksta 2020 m. spalio 10 d., 12.00 val. SB ,,Vairas“ įprastoje susirinkimų vietoje, centrinėje Pupojų sodų g. prie administracijos būdelės, pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę.
Sodininkų bendrijoje yra 246 nariai.
Susirinkime dalyvavo 77 Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariai arba jų įgalioti asmenys (sąrašas pridedamas, priedas Nr. 1).
Viso nuomonę išreiškė 77 nariai iš 246 narių.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m.
4. Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI”
5. Bendrijos vandens bokštų remontas
6. Pagrindinio kelio tolesnis asfaltavimas pagal paruoštą projektą
7. Kitų bendrijos kelių asfaltavimas (be projekto)
8. Pajamų – išlaidų sąmatos 2020m. tvirtinimas
9. Kiti klausimai

Balsavimo rezultatus skaičiuojančių asmenų rinkimas:
Balsavimo rezultatus skaičiuojančiais asmenimis pasiūlyta išrinkti bendrijos narius Romuald Vaškevič, Gediminą Bikerą, Andrių Berniūną.
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.

Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas:
Pasiūlyta susirinkimo pirmininku rinkti valdybos pirmininką Dainių Palukaitį ir susirinkimo sekretore – bendrijos narę Eglę Steponavičienę.
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Patvirtinta.

1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2019 m.
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Ataskaita pridedama priedas Nr.2.
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2018 m. patvirtinta.

2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m.
Pranešėja revizijos komisijos narė Eleonora Masiutina
Ataskaita pridedama priedas Nr.3.
Balsavo:
“Už” – 75
“Prieš ” – 2
“Susilaikė” – 0
Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2018 m. patvirtinta.

3. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m.
Pranešėja revizijos komisijos narė Eleonora Masiutina
Ataskaita pridedama priedas Nr.4.
Balsavo:
“Už” – 71
“Prieš ” – 3
“Susilaikė” – 3
Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2019 m. patvirtinta.

4. Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI”
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl pakilusių įkainių siūloma išstoti iš Vilniaus susivienijimo “SODAI” ir nemokėti metinio narystės mokesčio, o pinigus geriau leisti bendrijos infrastruktūros gerinimui.
Balsavo:
“Už” – 56
“Prieš ” – 11
“Susilaikė” – 10
Išstojimas iš Vilniaus susivienijimo “SODAI” patvirtintas.

5. Bendrijos vandens bokštų remontas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl vandenį praleidžiančio benrijos vasaros vandentiekio bokšto, užsakyti papildomą bokštų suvirinimą, sąmata 550 Eur (penki šimtai penkiasdešimt Eur)
Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Vandens bokštų remontas patvirtintas.

6. Pagrindinio kelio tolesnis asfaltavimas pagal paruoštą projektą
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Pagal paruoštą ir suderintą kelio asfalto dangos pakeitimo projektą toliau asfaltuoti Pupojų Sodų ir Pupojų sodų 2-ąją gatves pasinaudojant Viniaus savivaldybės skiriamu finansavimu. Vienam valdomam arui renkama 20 Eur suma.
Balsavo:
“Už” – 66
“Prieš ” – 8
“Susilaikė” – 3
Pagrindinio kelio asfalto keitimas Pupojų Sodų ir Pupojų sodų 2-ąją gatvėse patvirtintas.

7. Kitų gatvių asfaltavimas skustu asfaltu perkant iš UAB”GRINDA” ar kitos įmonės
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Be projekto siūloma pirkti ir asfaltuoti kitas gatves skusto asfalto danga, tam siūloma skirti 2,5 Eur vienam valdomam arui.
Balsavo:
“Už” –75
“Prieš ” – 2
“Susilaikė” – 0
Asfaltavimas skustu asfaltu patvirtintas.

8. Pajamų išlaidų sąmatos 2020 m. tvirtinimas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Sodininkų bendrijos “Vairas” pajamų ir išlaidų sąmata pridedam priedas Nr. 5.

Nario mokestis viso naudojatiems vasaros vandenį 1 arui 27,50 EUR(iš jų tiksliniai mokesčiai 22,5 Eur, bendrijos metinės sanaudos 5,00 Eur)
Nario mokestis viso atsijungusiems vasaros vandenį 26,50 EUR(iš jų tiksliniai mokesčiai 22,5 Eur, bendrijos metinės sanaudos 4,00 Eur)

Balsavo:
“Už” – 77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Pajamų – išlaidų sąmata 2020 m. patvirtinta.

9. Kiti klausimai.

9.1 Pagal pateiktus prašymus prašoma šių sklypų esančių Pupojų sodų g.32 ir Pupojų sodų 2-oji g.30 valdytojams leisti išsipirkti prie jų esančią valstybinę žemę.
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis

Balsavo:
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Valstybinės žemės išsipirkimas patvirtintas.

9.2 Bendrų šiūkšlių konteinerių panaikinimas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Siūloma kreiptis į VASA jog pašalintų bendrus šiūkšlių konteinerius dėl dabar vykdomų pažeidimų ir kiekvienas sklypo valdytojas su atliekų tvarkymo kompanija sudarytų atskiras sutartis.
Balsavo:
“Už” –70
“Prieš ” – 7
“Susilaikė” – 0
Bendrų konteinerių pašalinimas patvirtintas.

9.3 Dėl teisinių ir buhalterinių paslaugų pirkimo iki 2000 Eur sumai.
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Be atskiro susirinkimo sprendimo prašoma leisti bendrijos valdybos sprendimu užsisakyti teisines ar buhalterines paslaugas iki 2000 Eur sumai 2020 metams.
Balsavo:
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Galimos teisinės ar buhalterinės išlaidos patvirtintos.

9.4 2018 ir 2019 metų perskaičiuoti narių mokėjimus bei paviešinti bendrijos narių skolas
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl pastebėtų klaidų bendrijos buhalterinėje apskaitoje, pagal galiojančios įstatymus perskaičiuoti ir paviešinti bendrijos nariams mokesčius tenkančius 1 valdomam arui priskaičiuotus pagal numatytas tikslines rinkliamas ir panuojamas bendrijos sąnaudas bei sumokėtas įmokas
Balsavo:
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Perskačiavimas ir paviešinimas patvirtintas.

9.5 Bendrijos narių įstojimo įmokos ir pažymų išdavimo kainos
Pranešėjas valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis
Dėl narių gerovės siūloma į bendriją narius priimti nemokamai taip panaikinant 2015 susirinkimo sprendimą dėl imamo įstojimo mokesčio, bei pažymas sodo bendrijos esantiems sklypams išduoti nemokamai, t.y. už 0,00 Eur.
“Už” –77
“Prieš ” – 0
“Susilaikė” – 0
Nemokamas naujų narių priėmimas ir pažymos už 0,00 Eur patvirtinta.

Susirinkimo protokolas surašytas 2 egz.

Susirinkimo pirmininkas

Susirinkimo sekretorė

This entry was posted on Pirmadienis, lapkričio 2nd, 2020 at 22:49 and is filed under Skelbimai, Susirinkimai. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.