Naujienos

Mokesčių surinkimo vykdymas 2018 08 22 d.

2018-08-26

Sveiki,

suskaičiuota šiam momentui surinktų mokesčių suma:

Nario mokesčiai 2018-08-22d – 5178 eurai
Tiksliniai įnašai kelių asfaltavimui (po 140 Eur) – 13728 eurai
apšvietimo projektui (po 10 Eur) – 920 eurų

surinkti nario mokesčiu įsiskolinimai (išieškotos ir išreikalautos skolos už senesnius metus) – 4226 eurai
surinkti tiksliniu mokesčiu įsiskolinimai keliu remontui (po 10 Eur, pradėtų rinkti prie 3 metus)-220 euru
stojamasis mokestis – 35 eurai
atsijungimas nuo bendrijos vandens – 35 eurai

Reziumuojant, šiais metais tvarkingai susimokėjo tik trečdalis narių.

Atnaujinta S.B.” Vairas” narių nesumokėjusių nario (su tiksliniais) mokesčių už 2018 metus sąrašas (2018 08 22 duomenimis):

2018-08-21

Atnaujinta ir papildyta informacija apie bendrijos narių einamųjų ir akstesnių metų skolas. Sąrašai pateikti bendrijos internetiame puslapyje “Skolininkai” – http://sbvairas.lt/skolininkai/
Prašome susipažinti ir paraginti kaimynus būti solidariems.

Pakartotinio metinio ataskaitinio SB “Vairas” bendrijos susirinkimo protokolas 2018 m. gegužės 12 d.

2018-05-17

Pakartotinio metinio ataskaitinio SB “Vairas” bendrijos susirinkimo protokolas
2018 m. gegužės 12 d.

Susirinkimo pirmininkė: Eglė Steponavičienė
Susirinkimo sekretorė: Dovilė Leknickienė
Dalyvavusių pasirašytinai užregistruotų narių skaičius 107 žmonės (36 % bendrijos narių). Iš jų vienas veikė pagal atstovavimo teisės perleidimo sutartį (Susirinkimo Narių sąrašas pridedamas)

Suskaičiuoti mokesčiai 2018 m.
Mokesčio dydis nariams naudojantiems vasaros vandenį 180 Eur.
Mokesčio dydis nariams nenaudojantiems vasaros vandens 170 Eur. Tačiau papildomai vandens atjungimo paslauga 35 Eur.

1. Valdybos darbo ataskaitos už 2017m tvirtinimas:
1.1 Pristatyta valdybos veikla:
Kelio lyginimo talkos organizavimas ir vykdymas. 2 kartai.
Darom akcijos organizavimas ir bendrijos atstovavimas
Vandens bokšto automatikos remontas
Vandens bokšto kabelio keitimas
Vandens paleidimo darbai ir vamzdyno remontas po žiemos
Raštas Savivaldybei dėl įvažiavimo remonto ir susitikimas su transporto departamento vadovais.
Raštas AB Vilniaus vandenys (2 kartai) ir dalyvavimas susitikime su įmonės gen. Direktoriumi.
Raštas Savivaldybei dėl tranzitinio pravažiavimo per bendriją pridavimo Savivaldybei.
Dalyvavimas Dvarčionių bendrijos ir aplinkinių SB koordinacinėje veikloje, jų susirinkimuose.
Asfalto klojimo rangovų paieška. Kainų ir sąlygų analizė.
Dalies skolininkų dokumentų ruošimas
Geodezinių matavimų sutikrinimas ir pažymų statyboms ir notarų kontoroms išdavimas SB nariams.

1.2 Balsavimas dėl valdybos darbo ataskaitos:
Ataskaita patvirtinta.
Už – 106
Prieš – 0
Susilaiko – 1

2. Revizijos komisijos ataskaita už 2017 m.

2. Pristatytas 2018m. balandžio 25 d. datos Revizijos komisijos aktas už 2017 m. ataskaitinį laikotarpį. Pristatė revizijos komisijos pirmininkė Eleonora Masiutina.
Ataskaita pridedama.

2.2 Balsavimas dėl revizijos komisijos ataskaitos :
Ataskaita patvirtinta.
Už – 107
Prieš – 0
Susilaiko – 0

3. Pajamų-išlaidų sąmatos 2018m. tvirtinimas:
Rinkliavų dydis nustatytas 1 standartiniam sklypui pagal atskirus skirsnius.
Bendrijos narių skaičius 297.

3.1 Bendrijos Vasaros vandens rinkliava
3.1.1 Pagal Sodų asociacijos teisininko išaiškinimą atskiriamos bendrijos turto (vandentiekio sistemos, bokštų tvarkymo) priežiūros išlaidos nuo tiesioginių vandens naudojimo išlaidų.
Mokesčiai už vandenį už 2018 m.
Vandens naudotojui – 17 Eur
Vandens nenaudojančiam sodui – 7 Eur
Vandens atjungimo mokestis – 35 Eur
Reikalinga raštu pateikti prašymą bendrijos pirmininkui dėl vandens atjungimo. Bei sumokėti mokestį 35 EUR. Bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo ir santechnikas per 30 kalendorinių dienų, po prašymo ir apmokėjimo gavimo turi suderinus atvykti apžiūrėti skypą/padaryti atjungimą, bei surašyti atjungimo protokolą (2 egzemplioriai).
Jei nariai jau yra atsijungę vasaros vandenį ir turi atjungimo faktą patvirtinančius dokumentus, pakartotinai vandens atjungimo mokesčio mokėti nereikia. Reikalinga tik pateikti pirmininkui vandens atjungimą patvirtinančius dokumentus ar jų patvirtintas kopijas.
3.1.2 Balsavimas dėl Mokesčių už vandenį už 2018 m. naujos tvarkos.
Rinkliavų dydis patvirtintas
Vandens naudotojui – 17 Eur
Vandens nenaudojančiam sodui – 7 Eur
Vandens atjungimo mokestis – 35 EUR
Už – 105
Prieš – 2
Susilaiko – 0

3.2 Administracijos išlaidų (atlyginimų samdomiems darbuotojams ir mokesčio sodų asociacijai) tvirtinimas
Buvo 2017 m. 21 Eur nuo SB nario, siūloma: 11 Eur nuo SB nario. Pateikti pasiūlymai mažinti etato dalį, mažinti buhalterines išlaidas.
3.2.2 Balsavimas dėl administracijos išlaidų (atlyginimų ir mokesčio asosiacijai) 2018 m.
Rinkliavos dydis patvirtintas
Sodų bendrijos skypui – 11 Eur
Už – 98
Prieš – 9
Susilaiko – 0

3.3 Bendrijos valdybos kitos administravimo išlaidos (internetas, kuras, telefonai, kanceliarija ir pan.)
3.3.1 Siūlomas 1,5 Eur dydis.
3.3.2 Balsavimas dėl Bendrijos valdybos kitos administravimo išlaidos
Rinkliavos dydis patvirtintas
Sodų bendrijos nariui – 1,5 Eur
Už – 107
Prieš – 0
Susilaiko – 0

3.4 Tikslinė rinkliava kelio tvarkymui 2018 m.

3.4.1 Savivaldybės finansuojamas kelio dalies tvarkymas 100 m. Papildomai siūloma išsiasfaltuoti 600 m. nuo įvažiavimo. Preliminari kaina pagal Pirmininko turimus pasiūlymus 42000 EUR. Siūloma rinkti nuo Sodų bendrijos nario po 140 EUR. Rinkliava t.b. sumokėta iki 2018 m. liepos 31 d. Kad rudenį jau būtų galima pradėti darbus.
3.4.2 Balsavimas dėl Tikslinės rinkliavos kelio tvarkymui 2018 m.
Rinkliavos dydis patvirtintas
Sodų bendrijos nariui – 140 Eur
Už – 96
Prieš – 11
Susilaiko – 0
Padarius kelią bus svarstoma papildomas mokestis naujos statybos pažymos patvirtinimui, į kelio fondą, dėl sunkiasvorių mašinų daromos žalos.

3.5 Tikslinė rinkliava pagrindinio kelio apšvietimo projektui ir tam reikalingai topo nuotraukai
3.5.1 Siūlomas pagrindinio pravažiavimo apšvietimo projektas kaina 1400 Eur. Bei reikalinga topo nuotrauka 800 Eur. Apšvietimo darbams savivaldybė skiria 50 %, bet pati parenka darbų rangovą. Įsirengus tokį apšvietimą naudojamą elektrą pilnai apmoka savivaldybė. Siūloma rinkti 10 EUR nuo sklypo. Projektavimas daromas šiemet darbai atidedami. Siūlomas rinkliavos dydis 10 Eur nuo s.b. nario.
3.5.2 Balsavimas dėl Tikslinės rinkliavos pagrindinio kelio apšvietimo projektui ir tam reikalingai topo nuotraukai 2018 m.
Rinkliavos dydis patvirtintas
Sodų bendrijos skypui – 10 Eur.
Už – 60
Prieš – 14
Susilaiko – 2
Pastaba. Dalis narių pasišalino iš susirinkimo.

3.6 Suskaičiuotas bendras nario mokestis už 2018 m.

Mokesčio dydis nariams naudojantiems vasaros vandenį 180 Eur.
Mokesčio dydis nariams nenaudojantiems vasaros vandens 170 Eur. Tačiau papildomai vandens atjungimo paslauga 35 Eur.

4. Kiti klausimai (valdybos atnaujinimo klausimai, atliekų centralizuoto ar decentralizuoto vežimo klausimai)

4.1 Naujo susirinkimo šaukimas dėl pirmininko, valdybos, revizijos komisijos atšaukimo ir naujo išrinkimo.
4.1.1 Siūloma keisti bendrijos valdymo organo narius dėl iniciatyvos ir efektyvios veiklos trūkumo ir sušaukti dėl to naują atskirą susirinkimą.
4.1.2 Balsavimas dėl naujos susirinkimo šaukimo bendrijos valdymo organo nariams perrinkti.

Naujas susirinkimas patvirtintas
Už – 41
Prieš – 2
Susilaiko – 0
Pastaba. Dalis narių pasišalino iš susirinkimo.
4.2 Nuo 2018 m. gegužės 1 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė įvesti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Svarstoma ar statyti atskirus ar bendrus konteinerius nes dabar mokėsime tik nuo registruoto namo ploto.
4.2.1 Nuo 2018 m. gegužės 1 d. atliekų turėtojams (rinkliavos mokėtojams) yra pradėta skaičiuoti vietinė rinkliava. Visiems rinkliavos mokėtojams 2018 m. gegužės mėnesį bus siunčiami pirmieji mokėjimo pranešimai apie 2018 m. rinkliavą. Kitais metais mokestiniai pranešimai bus siunčiami kartą per metus iki kovo 31 d.
Rinkliavos administravimą, apskaičiavimą, apskaitą, surinkimo kontrolę vykdys Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ (SĮ „VASA“).
Svarstyti klausimas ar pasistatyti atskirus mišrių atliekų konteinerius ar pasistatyti bendrus bendrijoje.
4.2.2 Balsavimas dėl centralizuoto atliekų konteinerių turėjimo:
Patvirtinti bendri konteineriai.
Už – 31
Prieš –11
Susilaiko – 1
Pastaba. Dalis narių pasišalino iš susirinkimo.

Susirinkimas pabaigtas 2018 m. gegužės 12d. 13:50 val.

SB Vairas – Ataskaitinio susirinkimo dienotvarkė – atnaujinta

2018-05-06

Siūlome susipažinti su susirinkimo, vyksiančio šį šeštadienį, dienotvarke. Ji lieka tokia pati kaip ir per pirmą susirinkimą.

DARBOTVARKĖ
1. Valdybos darbo ataskaitos tvirtinimas
2. Revizijos komisijos ataskaita
3. Pajamų-išlaidų sąmatos 2018m. tvirtinimas (vandens naudotojų diferenciavimas, kelio fondo kaupimas)
4. Kiti klausimai (valdybos atnaujinimo klausimai, šiūkšlių centralizuoto/decentralizuoto vežimo klausimai)

Valdyba

SODININKŲ BENDRIJA ,,VAIRAS‘‘ PAJAMŲ – IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMAS 2017 metais

2018-04-25

PAJAMOS
Planuota /Įvykdyta
1. Nario mokestis už 2017m. 12000 /8700.77
2.Nario mokesčio įsiskolinimas 1500 /1778.00
3.Tiksliniai mokesčiai (kelių asfaltavimo darbams) 1995 /850.00
4. 2 % GPM 476.56
Viso: 15495 /11805.33

IŠLAIDOS
Planuota /Įvykdyta
1.Atlyginimas samdomiems darbuotojams 4200 /4560.00
2.Socialinis draudimas 1300 /1421,76
3.Nario mokestis susivienijimui SODAI 300 /340.80
4.Apmokėjimas pagal verslo liudijimą 1500 /1500
5.Bokštų priežiūra,aptarnavimas 400 /380
6.Už sunaudota elektros energija 1500 /2002.45
7.Vandentiekio remontas(santech. medžiagos, acetilenas, deguonis) 200 /133.91
8.Kanc.prekės, blankai, popierius ir kt. 100 /16.79

9.Ryšio paslaugos(internetas) 200 /117.89
10.Kuras 100 /24.73

11. Bendrijos ūkines išlaidos(banko %,verslo liudijimas ir kt) 1000 /123.01
12. Asfaltavimo darbams 2840 /1325.19
13. Kitos nenumatytos išlaidos 2000 /180.00

Viso: 15495 /12126.53

Valdybos veiklos ataskaita (2017 m.)

2018-04-24

 

 1. Kelio lyginimo talkos organizavimas ir vykdymas. 2 kartai.
 2. Darom akcijos organizavimas ir bendrijos atstovavimas.
 3. Vandens bokšto automatikos remontas
 4. Vandens bokšto kabelio keitimas
 5. Vandens paleidimo darbai ir vamzdyno remontas po žiemos
 6. Raštas Savivaldybei dėl įvažiavimo remonto ir susitikimas su transporto departamento vadovais.
 7. Raštas AB Vilniaus vandenys (2 kartai) ir dalyvavimas susitikime su įmonės gen. Direktoriumi.
 8. Raštas Savivaldybei dėl tranzitinio pravažiavimo per bendriją pridavimo Savivaldybei.
 9. Dalyvavimas Dvarčionių bendrijos ir aplinkinių SB koordinacinėje veikloje, jų susirinkimuose.
 10. Asfalto klojimo rangovų paieška. Kainų ir sąlygų analizė.
 11. Dokumentų paruošimas ir dalies skolininkų atidavimas skolų išieškojimo įmonei.
 12. Geodezinių matavimų derinimas ir pažymų statyboms ir notarų kontoroms išdavimas SB nariams.

SKELBIMAS

2018-04-13

2018m. balandžio 28d. 12 val. šaukiamas bendrijos naių susirinkimas Renkames prie centrinės skelbimų lentos
REGISTRACIJA – 11.30 val
DARBOTVARKĖ
1. Valdybos darbo ataskaitos tvirtinimas
2. Revizijos komisijos ataskaita
3. Pajamų-išlaidų sąmatos 2018m. tvirtinimas
4. Kiti klausimai

Bendrijos valdyba

Skirkite 2 procentus pajamų mokesčio savo bendrijai “Vairas”

2018-04-13

valdybos vardu noriu priminti apie galimybę ir paprašyti savo 2 proc. paramos skirti savajai sodininkų bendrijai “Vairas”. Tam šalia daugeliui privalomos pajamų deklaracijos nepatingėkime užpildyti ir FR0512. Jums tai nieko nekainuos, o 2 proc. Jūsų per praeitus 2017 m. sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių be valstybės paskirstymo mechanizmo pateks tiesiai į mūsų bendrijos biudžetą, kurio didžioji dalis bus skiriama kelių tvarkymui.

Pirmininkas Dainius Palukaitis

SB ,,VAIRAS” BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS 2017-05-27 Nr.2

2018-04-13

SODININKŲ BENDRIJA ,,VAIRAS”

BENDRIJOS NARIŲ VISUOTINIO SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2017-05-27 Nr.2

Vilnius

Susirinkimo pirmininkas- Dainius Palukaitis

Susirinkimo sekretorius- Danutė Jasiulionienė

Bendrijoje yra 297 nariai.

Dalyvauja 40 narių arba 13,5 proc. (registracijos sąrašas pridedamas). Kadangi tai p a k a r t o t i n i s susirinkimas, todėl n e t a i k o m a s kvorumo reikalavimas.

Darbotvarkė;

1.Valdybos ataskaita už 2016 metus.

2. Revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus.

3. Bendrijos pajamų – išlaidų sąmatos tvirtinimas 2017 metams.

4. Kiti klausimai.

5. Diskusijos

Susirinkimo pirmininkas Dainius Palukaitis supažindina su darbotvarke. Darbotvarkė tvirtinama.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

1. SVARSTYTA: Valdybos ataskaita už 2016 metus. Pranešėjas sodininkų bendrijos valdybos

pirmininkas Dainius Palukaitis.

NUTARTA; Už ataskaitinį sodininkų bendrijos valdybos ir pirmininko darbą įvertinti gerai ir ataskaitą

tvirtinti.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

2.SVARSTYTA: Revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus. Ataskaitą perskaitė ELENORA Masiutina

Siūloma revizijos ataskaitą tvirtinti(ataskaita pridedama).

NUTARTA; Patvirtinti revizijos komisijos ataskaita už 2016 metus.

Balsavimo rezultatai; Vienbalsiai.

3. SVARSTYTA: S.B.,,Vairas” pajamų-išlaidų sąmatos tvirtinimas Bendrijos nariai supažindinti su pajamų – išlaidų sąmatos projektu. Eleonora Masiūtina siūlo patvirtinti metinį nario mokestį 45 Eurus kai sklypo dydis 6 arai, už kiekvieną papildomą arą 9 Eurų, atsijungus nuo bendro naudojimo vandens po 30 Eurų. Nario mokestį sumokėti iki liepos 31 dienos.

NUTARTA:3.1. Patvirtinti pajamų-išlaidų sąmatą 2017 metams.

Balsavimo rezultatai: vienbalsiai.

3.2. Patvirtinti metinį nario mokestį 45 Eurus kai sklypo dydis 6 arai, už kiekvieną papildomą arą 7.5 Eurų, atsijungus nuo bendro naudojimo vandens po 30 Eurų. Nario mokestį sumokėti iki liepos 31 dienos.

Balsavimo rezultatai: vienbalsiai.

4. SVARSTYTA: Kiti klausimai ( dėl skolininkų, vandentiekio gręžinio remontas, dėl pagrindinio asfaltavimo varianto pasirinkimo). Pranešėjas Dainius Palukaitis informavo narius, kad reikia skolininkus paduoti į skolų išieškojimo biurą.

NUTARTA; 4.1. Skolininkus paduoti į skolų išieškojimo biurą,

Balsavimo rezultatai; vienbalsiai.

NUTARTA; 4.2. Skolininkus taikyti 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną,

Balsavimo rezultatai; už – 39, prieš – 0, susilaikė – 1.

NUTARTA; 4.3. Ieškoti naujo gręžinio rangovų ir sudaryti darbų sąmatas bei sušaukti naujo susirinkimo konkrečiai darbų sąmatai patvirtinti.

Balsavimo rezultatai: už – 25, prieš – 8, susilaikė – 7.

NUTARTA: 4.4. Ieškoti pagrindinio pravažiavimo asfaltavimo rangovų ir sudaryti darbų sąmatas bei sušaukti naujo susirinkimo konkrečiai darbų sąmatai patvirtinti.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

NUTARTA: 4.5. Bendro pravažiavimo kelkraščių pjovimui ir genėjimui samdyti rangovus.

Balsavimo rezultatai: Vienbalsiai.

NEPRIEŠTARAUTA: 4.6. Ilonai Jurelevičienei tarp jai priklausančio sklypo Pupojų sodų 2-oji g. Nr. 28 ir Pupojų sodų 2-osios gatvės išsipirkti valstybinę žemę.

NEPRIEŠTARAUTA: 4.7. Vardas pavardė išsipirkti sklypą nr. esantį valstybinėje žemėje.

Susirinkimo pirmininkas Dainius Palukaitis

Susirinkimo sekretorius Danutė Jasiulionienė

SB ,,VAIRAS‘‘ PAJAMŲ – IŠLAIDŲ 2016 METŲ ATASKAITA

2017-04-24

Lėšų likutis 2016-01-01 sudarė 5045.01 eurų

Pajamos už 2016m. Sudaro 9847.99 eurų
1. Nario mokestis – už 2016m – 7808,38 eurų
2. Nario mokesčio skolos dengimas – 1066,00 eurų
3. Tikslinis mokestis kelių remontui – 845,00 eurų
4. Stojamasis mokestis – 100.00 eurų
5. 2 proc. GPM – 28.61 eurų

Ūkinės veiklos sąnaudos už 2015metus sudarė 10533,18 – eurų t. tarpe
1.Darbo užmokestis pirmininkui ir buhalteriui – 3902.49 eurų
2.Privalomas soc. draudimas – 1208,97 eurų
3.Centrinio vandentiekio aptarnavimo verslo – 1500.00 eurų
4.Nario mokestis Vilniaus susivienijimui ,,SODAI“ – 284. 00eurų
5.Už sunaudotas medžiagas centrinio vandentiekio remontui – 247.93 eurų
(baliono nuoma,kuras,deguonis, acetilenas,vamzdžiai,)
6.Bokštų priežiūra,aptarnavimas,remontas – 380.00 eurų
7.Už sunaudota elektros energija – 1171.00 eurų
8.Interneto paslaugos – 200.50 eurų
9.Už kurą – 94.52 eurų
10.Kanceliarinės prekes (antspaudas,spausdinimo kasetė) – 71.32 eurų
11. Ūkinės išlaidos – 135.28 eurų
12. Už autobuso paleidimą, pėsčiųjų tako įrengimą – 700.00 eurų
13. Asfaltavimo darbams (kelių remontui) – 637.17 eurų

Lėšų likutis 2017-01-01 sudaro 4540,15 eurų