Archive for birželio, 2021

Kvietimas į visuotinį eilinį ataskaitinį rinkiminį SB “Vairas” susirinkimą 2021 m.

birželio 27th, 2021

 

SODININKŲ BENDRIJOS „VAIRAS“ REG. ADRESAS PUPOJŲ SODŲ 4-OJI 33, VILNIUS, JURIDINIO ASMENS KODAS 191499973

PRANEŠIMAS

Sodininkų bendrijos „Vairas“ nariui

DĖL VISUOTINIO EILINIO ATASKAITINIO RINKIMINIO SUSIRINKIMO SUŠAUKIMO

Pranešame, kad sodininkų bendrijos „Vairas“, juridinio asmens kodas 191499973, (toliau – Bendrija) valdybos narių sprendimu šaukiamas Bendrijos narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).Kadangi susirinkimo metu bus renkamas valdybos narys ir valdybos pirmininkas, balsavimo teisės perleidimo sutartis įgaliojant asmenį turi būti patvirtinta notaro.

Susirinkimo iniciatoriai: sodininkų bendrijos „Vairas“ valdyba.

Susirinkimo data: 2021 m. liepos mėn. 11 d. 10 val. Nesusirinkus kvorumui pakartotinis bendrijos narių susirinkimas bus šaukiamas liepos mėn. 25 d. 10 val. toje pačioje vietoje, pagal tą pačią darbotvarkę (pakartotiniam susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas).

Susirinkimo vieta: centrinė Pupojų sodų g. prie administracijos būdelės. Prašome ateiti su veido kaukėmis.

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Bendrijos valdybos veiklos ataskaita už 2020 m.;

2. Bendrijos revizijos komisijos ataskaita už 2020 m.;

3. Bendrijos pirmininko atsistatydinimas iš bendrijos valdybos ir pirmininko pareigų;

4. Naujo bendrijos valdybos nario rinkimai į atsilaisvinusią vietą;

5. Bendrijos pirmininko rinkimai;

6. Bendrijos buveinės  registracijos adreso pakeitimas;

7. Buhalterinės apskaitos įmonės samdymas ir finansavimo klausimas;

2021-07-15 buhalterijos paslaugos, pasiulymas p. Dainius Palukaitis, pirmininkas )

8. Nepanaudotų tikslinių rinkliavų už geodezinius matavimus užskaitymo klausimas;

9. Sodo vasaros vandens sistemos optimizavimo – sklendės tarp bokštų – finansavimo klausimas;

10. Pajamų – išlaidų sąmatos 2021m. tvirtinimas (Pastaba: būtina kasmet pasitvirtinti sąmatą, nes negalėsite atlikti jokių darbų, būtina nustatyti nario mokestį, būtina nustatyti algą samdomiems darbuotojams);

11. Kiti klausimai.

Vykstant į Susirinkimą, prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba sodininko pažymėjimą. Jei į Susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą.

Pagarbiai,
Bendrijos valdybos vardu valdybos pirmininkas Dainius Palukaitis

S.B. ,,VAIRAS“ FINANSINĖS VEIKLOS REVIZIJOS KOMISIJOS AKTAS

birželio 27th, 2021

S.B. ,,VAIRAS“ FINANSINĖS VEIKLOS

REVIZIJOS KOMISIJOS

AKTAS

Revizijos komisija sudėtyje iš pirmininko Eleonoros Masiutinos ir narių;

Reginos Žuromskajos, Ilonos Jurelevicienės atliko bendrijos finansinės veiklos dokumentų patikrinimą už 2020 metus.

Lėšų likutis banke 2020-01-01 sudarė 24713.97 eurų., t. sk.

Pajamos už 2020 m. sudaro 35838.43 eurų

  1. Nario mokestis – 33713.31 eurų
  2. 2 proc. GPM – 1625.12 eurų
  3. Tikslinė savanoriška rinkliava skusto asfalto keliui – 500 eurų.

Ūkinės veiklos sąnaudos už 2020 m. sudarė 9244.42 – eurų t. tarpe

1.Darbo užmokestis pirmininkui 1668.00 eurų

2.Privalomas soc. draudimas 29.40 eurų

3.Centrinio vandentiekio aptarnavimo verslo liudijimas 1860.00 eurų

4.Nario mokestis Vilniaus susivienijimui ,,SODAI“ 426.00 eurų

5.Bokšto remontas 550,00 euru

.Už medžiagas centrinio vandentiekio remontui 198.96 eurų 7.Ūkio išlaidos 82,77 euru

8.Už sunaudotą elektros energiją 672.25 eurų

9.Techninio projekto derinimas ir ekspertizė 885.00 eurų

10.Projektas su suderinimu 1632.00 eurų

11.UAB „Grinda“ asfaltavimo darbams 1070.64 eurų

12.Žaliųjų atlieku išvežimas 169,40 euru

Lėšų likutis banke 2021-01-01 sudaro 51504.70 eurų

Revizijos komisijos pirmininkė Eleonora Masiutina

nariai: Regina Zuromskaja

Ilona Jureleviciene

Valdybos ataskaita už 2020 metus

birželio 27th, 2021

Nežiūrėdami į sunkią karantino situaciją, sulėtinusią visą veiklą, išskirtume šiuos darbus:

1. Duomenų iš RC nuolatinis atnaujinimas.

2. Žalių atliekų valymo organizavimas.

3. Stambiagabaričių atliekų iš vežimas.

4. Savivaldybės finansuojamo kelio projekto paruošimas, suderinimas ir ekspertizės atlikimas.

5. Skusto asfalto bandomasis įrengimas pravažiavime tarp Pupojų sodų 2osios ir 3osios gatvių.

6. Vandens bokšto remonto organizavimas.

7. Pažymų išrašymas, statybos ir komunikacijos projektų tvirtinimas.

8. Bendrijos buhalterinės apskaitos vedimas.

Valdybos pirmininkas

Dainius Palukaitis

SB “Vairas” pajamų – išlaidų vykdymas 2020 metais:

birželio 26th, 2021

Pajamos už 2020 m. sudaro 35838.43 eurų

Nario mokestis – – 33713.31 eurų
2 proc. GPM – 1625.12 eurų

Savanoriškas tikslinės rinkliavos skustam asfaltui – 500 eurų

 

 

Ūkinės veiklos sąnaudos už 2020 m. sudarė 9244.42 – eurų t. tarpe:

Administracinės sąnaudos:

1. Darbo užmokestis pirmininkui 1668.00 eurų

2. Privalomas soc. draudimas 29.40 eurų

3. Nario mokestis Vilniaus susivienijimui ,,SODAI“ 426.00 eurų

4. Ūkio išlaidos 82,77 euru

5. Žaliųjų atlieku išvežimas 169,40 euru

Vandens eksploatacija:

1. Centrinio vandentiekio aptarnavimo verslo liudijimas 1860.00 eurų

2. Bokšto remontas 550,00 euru

3. Už medžiagas centrinio vandentiekio remontui 198.96 eurų

4. Už sunaudotą elektros energiją 672.25 eurų

Kelių remontas:

1. Topo nuotrauka ir ekspertizė pagr. kelio asfaltavimui 885.00 eurų

2. Projektas su suderinimu pagr. kelio asfaltavimui 1632.00 eurų

3. Pravažiavimo tarp PS2 ir PS3 gatvių asfalto darbams 1070.64 eurų

 

SB valdybos pirmininkas

Dainius Palukaitis